Maiseman tarina

15.4.2013
Minna Komulainen
Maiseman tarina
Opas maisemapalveluiden luomiseen
Maa- ja kotitalousnaisten keskus
Vaasa
2013

Maisema yritystoiminnan lähteenä

”Yhteiskunnan kansainvälistyessä ja paikkasidoksen heikentyessä paikallisuuden arvostus kasvaa. Kotiseudun merkitys on voimistunut, ja matkailijat hakevat matkakohteistaan syvempiä merkityssisältöjä, joita paikan maiseman ainutlaatuisuus tai erityisyys tuotteistettuna voi luoda.
Kyse on merkityksen luomisesta maisemalle. Merkityksen kautta ihminen haluaa linkittyä maisemaan ja kokemuksen voi tuotteistaa juuri hänelle kohdennetuksi palveluksi.”

Näin markkinoivat Maa- ja kotitalousnaiset uusinta tuotettaan, opaskirjasta maisemapalvelujen luomiseen. Erittäin tervetullut ja kauniisti harkittu puheenvuoro tilanteessa, jossa haetaan ”hiljaisia elämyksiä” tarjottavaksi kanssaihmisille.

Toki rahaa vastaan. Opas on tarkoitettu nimenomaan matkailuyrittäjille luonnon ja kulttuuriperinnön tuotteistamiseksi liikkuvalle profiloidulle asiakaskunnalle. Eikä tässä ole mitään ongelmaa. Kyse on vähän samasta asiasta kuin taiteen kaupallistuminen: jos taiteilijan tuotetta kukaan ei osta, ei taiteilija saa leipäänsä. Jos kukaan ei tarjoa tuotteistettuja kulttuuriperintöelämyksiä matkaajalle, jäävät elämykset kokematta. Toki ihminen pystyy itsekin elämyksiä hakemaan, mutta useimmiten takana on kuitenkin jonkun tuotteistama jokin. Joko kohdemaisema ja kulttuuriympäristö tai väline, jolla näitä kohteita lähestyy ja tarkastelee.

Opas rakentaa sanomansa aivan oikein kahden elementin varaan. Tarjonnan ja kysynnän. Yrityksen tulee pystyä tuotteistamaan tarjoamansa, jotta se herättäisi kysyntää, toisaalta kysynnän – siis tarpeen – havaitseminen edellyttää kysynnän analysointia ja siihen vastaaminen peruselementtien tuotteistamista tarjonnaksi.

Folkloristi nautiskelee, kun tässäkin – kuten niin monessa muussa ”hiljaisessa kulttuurissa” nykyisin tarina ja kerronta nousevat esiin. Tarina kerrottuna, aistittuna tai elämyksenä on se, joka kietoo tuotteen paketiksi, joka elämystä hakevalle tarjotaan. Tarina saattaa usein perustua paikalliseen kulttuuriperintöön, folkloreen, kertomuksin paikallisista tapahtumista, paikannimien taustoihin, keskeishenkilöihin, uskomuksiin, vaellus- ja paikkatarinoihin, joita löytää joko elävänä ympäristöstä tai tallennettuna perinnearkistojen yhä helpommin avautuviin kammioihin. Tai sitten tarinat keksitään vakuuttavasti tuotetta varten. Tarinat tulee sovittaa fyysiseen ja tavoiteltavaan elämystilaan ja ympäristöön, tehdä niistä kuunneltavia ja koettavia ja tuotteistaa matkailupalveluksi. Ja tietenkin täytyy löytää oikeat asiakkaat kokemaan tarinan maailma, osallistumaan tuotteen käyttöön ja myös jakamaan sen kustannukset. Ostamaan.

Opas ohjaa kädestä pitäen kulttuuriperinnön kautta toteutettavien matkailupalveluiden kehittämiseen ja markkinointiin. Se kertoo tuotteen rakentamisesta, tuotteen aitouden vaatimuksesta, elämyksellisyyden draamakaaresta, kuluttajan etsimisestä, kuluttajaprofiilin määrittämisestä, tuotteen brändäämisestä ja markkinoinnista, mutta myös elämysmatkailijan tarjoamasta palautteesta ja asiakkaan jälkihoidosta ja tätä kautta välillisestä markkinoinnista. Oppaassa on ympäristöfilosofiaa, käsitteiden määrittelyä, oivallisia esimerkkejä toteutetuista maisemapalveluista, kommentteja tuottajilta ja käyttäjiltä, valmiita tuotekehittelyohjeita tuotekortteineen – kaikkea sitä, mitä matkailuyrittäjän tulee tietää.

Mutta opasta voi käyttää myös yleishyödylliseen tarkoitukseen. Siinä on elementtejä jokaiselle kotiseutuyhdistykselle, miten rakentaa kotiseutupolku elämykselliseksi kaarta käyttäen, miten sen voi markkinoida – ja miksei myös kaupalliseksi tuotteeksi ainakin osiltaan jalostaa.

Opas on kauniisti taitettu ja grafiikka palvelee ystävällisesti lukijaa. Taitto ja piirrokset ovat Studio Penna/Osmo ja Virpi Pennan taiteellisesta työpajasta ja tekevät oppaasta nautittavan.

Oppaan takana on Sitran rahoittama tutkimus Maiseman kriittisistä menestystekijöistä (Maarit Vuorinen 2013, väitöskirja, Jyväskylän yliopisto).

Oiva opas!

Lassi Saressalo

Alla linkki pdf-kirjaan ja tilaus- ja yhteystiedot:
http://www.sitra.fi/uutiset/2013/maiseman-tarina-opas-maisemapalveluiden-luomiseen