Lapin koulutus paikallismuseonhoitajille

Marraskuussa 2018 järjestetään Lapin  paikallismuseotoimijoille koulutus, jonka tarkoituksena on tarjota lisää eväitä paikallismuseon hoitamiseen, keinoja oman museon kehittämiseen sekä innostusta ja vertaistukea muilta paikallismuseotoimijoilta.

Koulutukseen voivat osallistua sekä vapaaehtoistoimijat että virkatyönään paikallismuseoasioita hoitavat, kuten kuntien kulttuurisihteerit. Koulutus vahvistaa ja jakaa olemassa olevaa osaamista ja onnistumisia sekä innostaa jatkamaan omaa vapaaehtoistyötä.

Koulutuksessa käydään läpi paikallismuseoiden roolia ja mahdollisuuksia, kokoelmien hoitoa, näyttelyiden rakentamista, yleisötyötä sekä viestintää ja markkinointia. Kouluttajina toimivat museoalan asiantuntijat Suomen Kotiseutuliitosta ja maakuntamuseoista.

Koulutuksen järjestää Suomen Kotiseutuliitto yhdessä Lapin ja Tornionlaakson maakuntamuseoiden kanssa. Kolmepäiväinen koulutus järjestetään osin Rovaniemellä ja osin Torniossa, ja koulutuspäivien välillä tehdään oman museon kehittämiseen liittyvä oppimistehtävä.

Koulutus maksaa 60 euroa museolta, ja koulutukseen voi osallistua 1-2 henkilöä jokaisesta museosta ilmoittautumistilanteen mukaan. Koulutukseen mahtuu mukaan noin 20 osallistujaa. Koulutuksesta saa todistuksen osallistumisestaan ja se on mahdollista myös sisällyttää joihinkin koulutusohjelmiin. Koulutus toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

Ilmoittautuminen on päättynyt, kysy peruutuspaikkoja suunnittelijalta: jonina.vaahtolammi@kotiseutuliitto.fi.

OHJELMA

Paikallismuseot, kokoelmat ja museoturvallisuus
Perjantai 16.11. klo 10.15-16.00 Paikka: Auditorio Aurora, Arktikum, Rovaniemi (os. Pohjoisranta 4)

Klo 10.15-10.30 Tutustuminen ja koulutuksen esittely – suunnittelija Jonina Vaahtolammi, Suomen Kotiseutuliitto ja museologian professori Janne Vilkuna, Jyväskylän yliopisto, lisäksi aamukahvit

Klo 10.30-12.00 Paikallismuseot ja niiden rooli – museologian professori Janne Vilkuna

Klo 12.00 Lounastauko (omakustanteinen)

Klo 12.45-14.00 Kokoelmatyö paikallismuseoissa – amanuenssi Hanna Kyläniemi, Lapin maakuntamuseo

Klo 14.00-15.00 Kokoelmakahvit, työpaja oman museon kokoelmista

Klo 15.00-16.00 Museoturvallisuus: varkauksien esto, ennaltaehkäisevä hoito ja konservointi – tutkija-konservaattori Marja Halttunen, Pohjois-Pohjanmaan museo

Yleisötyö, näyttelyt sekä viestintä ja markkinointi
Lauantai 17.11. klo 10.00-15.45 Paikka: Tornionlaakson maakuntamuseo, Tornio (os. Torikatu 4)

Klo 10.00-10.30 Maakuntamuseon neuvontapalvelut – museonjohtaja Minna Heljala, maakuntamuseotutkija Teija Ylimartimo, Tornionlaakson maakuntamuseo, lisäksi aamukahvit

Klo 10.30-11.30 Yleisötyö: tapahtumat ja opastukset – museolehtori Linda Vuollo, Tornionlaakson maakuntamuseo

Klo 11.30-12.30 Lounas maakuntamuseolla

Klo 12.30-13.30 Näyttelyt ja niiden rakentaminen – museolehtori Linda Vuollo

Klo 14.00-15.15 Viestintä ja markkinointi paikallismuseoissa – suunnittelija Jonina Vaahtolammi

15.15-15.45 Miksi erikoistuminen kannattaa? Oppimistehtävä – suunnittelija Jonina Vaahtolammi

Tauko ja oppimistehtävän tekeminen omasta museosta

Rahoitus ja oman museon kehittäminen
Perjantai 30.11. klo 10.15-15.30, Paikka: Auditorio Aurora, Arktikum, Rovaniemi (os. Pohjoisranta 4)

Klo 10.15-11.00 Leader-rahoitusta paikallismuseoille – toiminnanjohtaja Juha Kutuniva, Peräpohjolan Leader ry, lisäksi aamukahvit

Klo 11.00-11.15 Tietoisku rahoituksesta – suunnittelija Jonina Vaahtolammi

Klo 11.15-12.00 Rovaniemen Totto ja Rovaniemen kotiseutumuseon kehittäminen – museotoimikunnan puheenjohtaja Kerttu Oikarinen, Rovaniemen Totto ry

Klo 12.00-13.00 Lounastauko (omakustanteinen)

Klo 13.00-15.00 Oppimistehtävän purku ja profiloitumistyöpaja, lisäksi iltapäiväkahvit

Klo 15.00-15.30 Todistusten luovutus ja palaute

Koulutuksen esitykset Google Drivessä. 

Lisätietoja:

Suunnittelija Jonina Vaahtolammi, jonina.vaahtolammi@kotiseutuliitto.fi, Suomen Kotiseutuliitto
Amanuenssi Heidi Pelkonen, heidi.pelkonen@rovaniemi.fi, Lapin maakuntamuseo
Maakuntamuseotutkija Teija Ylimartimo, teija.ylimartimo@tornio.fi, Tornionlaakson maakuntamuseo

Koulutuksen järjestävät Suomen Kotiseutuliitto, Lapin maakuntamuseo ja Tornionlaakson maakuntamuseo.