Monenlaisia yhteistyökumppaneita

Kaikilla on oikeus kotiseutuun -hankkeessa ovat kumppaneina Espoon kaupunginosayhdistysten liitto EKYL ry, Espoon kaupunki ja Koulutuskuntayhtymä Omnia. Hankkeen rahoittavat Opetushallitus ja Suomen Kotiseutuliitto.

Active NGO’s -projektiin liittyvä Pop-up-järjestötila ViaDia Espoo ry:n tiloissa 26.9.2019. Kuva: Marika Punamäki.

Hankkeen käytännön toteutuksesta huolehtivat EKYLin jäsenyhteisöt eli hankkeessa mukana olevat kaupunginosayhdistykset omine yhteistyökumppaneineen. Näitä ovat esimerkiksi ViaDia Espoo ry, Filoksenia ry / Trapesa sekä MPNY ry.

“Filoksenia ry tarjoaa Trapesan tiloissa espoolaisille kansainvälistä rentoutta ja tunnelmaa monipuolisen kulttuuriohjelman ja ulkomailta muuttaneiden neuvontapalveluiden muodossa. Espoon keskuksen lähialueilla toimii useita kotiseutujärjestöjä, joiden kanssa tehdään tapahtumayhteistyötä ja jaetaan tietoa (mm. näyttelyt, luontoretket, kylätapahtumat, vuorovaikutteiset luennot, tarina- ja keskustelutilaisuudet). Kirkastamme yhdessä erilaisten alueiden ja ihmisten identiteettiä sekä osallistamme heitä iloiseen vuorovaikutukseen.”

Raisa Lindroos, pääsihteeri, Filoksenia ry

Hanke on ollut mukana Espoon kaupungin toteuttamassa Active NGO’s -projektissa osana paikallista toimintaryhmää. Yhteistyötä on tehty myös kaupungin kulttuurin tulosyksikön kanssa mm. yhteisin kokouksin ja seminaarivierailuin. Koulutuskuntayhtymä Omniassa yhtenä luontevana yhteistyötahona on maahanmuuttajien osaamiskeskus. Omniassa on myös toteutettu opiskelijoita osallistavia työpajoja. Venäjänkielisten espoolaisten tavoittamista on pohdittu mm. Cultura-säätiön kanssa ja Espoon seurakuntien monikultturisen toiminnan kautta.

Kotiseutu-työpaja Omniassa 8.5.2019. Kuva: Marika Punamäki.

Kotoutumistoiminnan ympärillä Espoossa tapahtuu kaiken aikaa ja toimijoita on paljon. Leppävaaran alueen kotoutumistoimijoiden verkosto kokoontuu hankkeemme toimesta lokakuun lopulla. Verkoston kautta löytyy toivottavasti paljon lisää yhteisen tekemisen ja kohtaamisen paikkoja.