Kotiseutuarkistojen syksyn tietosuojakoulutukset etäkoulutuksina

10.6.2021 Uutinen

Suomen Kotiseutuliitto toteuttaa vuonna 2021 tietosuojakoulutuksia kotiseutuarkistoille ja paikallismuseoille yhdessä Kansallisarkiston kanssa. Syksyn etäkoulutuksiin voi nyt ilmoittautua.

Kotiseutuarkistot toimivat tärkeänä paikallisena muistina. Ne ovat merkittävä paikallinen voimavara ja toimija, jotka säilyttävät yhteistä kulttuurihistoriaamme.

Kotiseutuliitto on yhdessä Kansallisarkiston kanssa pyrkinyt kehittämään kotiseutuarkistotoimintaa esimerkiksi järjestämällä koulutuksia. Vuonna 2018 voimaan tullut EU:n tietosuoja-asetus ja 2019 voimaan tullut tietosuojalaki ovat osaltaan aiheuttaneet uusia haasteita arkistoille. Näihin haasteisiin vastataan vuonna 2021 käynnistyneellä koulutussarjalla.

Koulutukset suunnattu arkistoille ja museoille

Syksyllä 2021 tietosuojakoulutukset järjestetään Tampereella ja Turussa, mutta koronatilanteen vuoksi molemmat koulutukset toteutetaan etämuodossa. Tampereen koulutus järjestetään 27.–28.8. ja Turun koulutus 17.–18.9. Molempien koulutusten ilmoittautuminen on parhaillaan käynnissä ja niihin voi osallistua myös Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen ulkopuolelta.

Kotiseutuliiton tietosuojakoulutus on suunnattu kotiseutuarkistoille ja soveltuvin osin myös paikallismuseoille. Koulutus toteutetaan yhdessä Kansallisarkiston kanssa ja sen suunnittelijana ja kouluttajan toimii Kotiseutuliiton valtuuston asiantuntijajäsen, johtaja Vuokko Joki Kansallisarkistosta.

Tampereen koulutuksen yhteistyökumppanina toimii Pirkanmaan maakuntamuseo ja Turun koulutuksen Turun museokeskus. Koulutusta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Syksyn 2021 koulutusten jälkeen koulutukset jatkuvat näillä näkymin keväällä 2022.

Lisätietoja: Koordinaattori Jonina Vaahtolammi, Suomen Kotiseutuliitto, jonina.vaahtolammi@kotiseutuliitto.fi, puh. 044 974 1705