Seurantalojen korjausavustusten haku on alkanut

30.8.2019 Tiedote

Hakemus tulee jättää Suomen Kotiseutuliiton sähköiseen hakupalveluun 30. syyskuuta mennessä.

på svenska se nedan

Seurantalojen korjausavustukset vuodelle 2020 ovat haettavana. Seurantalojen korjausavustus on tarkoitettu seurantalojen kunnostamiseen, käytettävyyttä parantaviin korjauksiin sekä talojen kulttuurihistoriallisen arvon säilyttämiseen. Avustusta voi hakea yhteisö, joka omistaa vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitetun seurantalon. Seurantalojen korjausavustusta haetaan sähköisessä verkkopalvelussa, jonka kautta hakija voi toimittaa myös tarvittavat liitteet ja suunnitelmat.

 

Hakijoita kannustetaan hakemaan avustusta myös seurantalojen kuntokartoituksiin. Kyseessä on erillisavustus, jota jaetaan kahdelle tai useammalle eri yhteisölle. Tätä erillistä avustusta kuntokartoituksiin haetaan Suomen Kotiseutuliiton sivuilla olevalla lomakkeella.

 

Avustusten jakamisessa kiinnitetään huomiota talon kulttuurihistorialliseen arvoon sekä kansalaistoiminnan kokoontumistilojen tarpeeseen alueella. Ratkaisevassa osassa avustuksia myönnettäessä ovat hyvät korjaussuunnitelmat.

Seurantalojen korjausavustusten hakeminen:

https://kotiseutuliitto.fi/seurantalot/seurantalojen-korjausavustus/avustuksen-hakeminen/

 

Lisätietoja:

Johanna Heikkilä, tiedottaja-hankesihteeri, Suomen Kotiseutuliitto

puh. (09) 612 63223, johanna.heikkila@kotiseutuliitto.fi

 

Lasse Majuri, rakennustutkija-arkkitehti, Suomen Kotiseutuliitto

puh. (09) 612 63221, lasse.majuri@kotiseutuliitto.fi

gsm 046 567 3997

www.kotiseutuliitto.fi
www.seurantalot.fi

twitter: @seurantalot

 

Ansökningstiden om renoveringsbidrag för föreningshus har börjat

Renoveringsbidragen för föreningshus för år 2020 kan nu sökas. Ansökan lämnas i Finlands Hembygdsförbundets (Suomen Kotiseutuliitto) webbtjänst senast den 30 september.

Ansökningstiden för renoveringsbidrag för föreningshus börjar. Ansökan ska lämnas in senast den 30. september 2019 i Finlands Hembygdsförbunds elektroniska ansökningstjänst.

 

Renoveringsbidrag för föreningshus för år 2020 kan nu sökas. Renoveringsbidraget för föreningshus är avsett för renovering av föreningshus, för reparationer som bidrar till bättre användbarhet samt till att bevara husens kulturhistoriska värde. Bidrag kan sökas av föreningar som äger ett föreningshus avsett för fri medborgarverksamhet. Ansökan om renoveringsbidraget för föreningshus görs i webbtjänsten, genom vilken sökande också kan lämna in nödvändiga bilagor och planer.

 

Sökande uppmuntras att också ansöka om bidrag för konditionsbedömning av föreningshus. Det är frågan om ett specialbidrag som tilldelas två eller flera olika föreningar. Ansökan om specialbidrag för konditionsbedömning görs på en blankett som finns på Finlands Hembygdsförbunds webbplats.

 

När bidragen fördelas beaktas husets kulturhistoriska värde samt behovet av samlingslokaler för medborgarverksamhet i området. Bra renoveringsplaner är avgörande för beviljandet av bidrag.

 

År 2019 beviljades totalt 1,68 miljoner euro i renoveringsbidrag till 167 föreningar som äger föreningshus. Ansökningar inkom från 221 olika föreningar i totalt 18 landskap.

 

Renoveringsbidraget för föreningshus är ett statsunderstöd som Finlands Hembygdsförbund delar ut på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet. Att undervisnings- och kulturministeriet avsätter nödvändiga anslag är en förutsättning för beviljande av bidrag. Beslut om beviljande av bidrag fattas av Finlands Hembygdsförbunds styrelse i mars 2020 utgående från Föreningshusdelegationens utlåtande. Anslaget för bidrag utgörs av tipsvinstmedel och avsätts i statsbudgeten.

 

Ansökan om renoveringsbidrag för föreningshus:

 

https://kotiseutuliitto.fi/foreningshus/renoveringsbidrag-for-foreningshus/sok-renoveringsbidrag/

 

Tilläggsinformation:

Johanna Heikkilä, informatör-projektsekreterare, Finlands Hembygdsförbund

tfn (09) 612 63223, johanna.heikkila@kotiseutuliitto.fi

 

Lasse Majuri, byggnadsforskare-arkitekt, Finlands Hembygdsförbund

tfn (09) 612 63221, lasse.majuri@kotiseutuliitto.fi

mobiltfn 046 567 3997

 

www.kotiseutuliitto.fi

www.seurantalot.fi

Twitter: @seurantalot