Seurantalojen korjausavustusten haku alkaa – Ansökningen för renoveringsbidrag för föreningshus börjar

1.9.2020 Tiedote

Seurantalojen korjausavustusten hakuaika alkaa 1.9. Hakemus tulee jättää Suomen Kotiseutuliiton sähköiseen hakupalveluun 30. syyskuuta mennessä.

Seurantalojen korjausavustukset vuodelle 2021 ovat haettavana. Seurantalojen korjausavustus on tarkoitettu seurantalojen kunnostamiseen, käytettävyyttä parantaviin korjauksiin sekä talojen kulttuurihistoriallisen arvon säilyttämiseen. Avustusta voi hakea yhteisö, joka omistaa vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitetun seurantalon. Seurantalojen korjausavustusta haetaan sähköisessä verkkopalvelussa.

Avustusten jakamisessa kiinnitetään huomiota talon kulttuurihistorialliseen arvoon sekä kansalaistoiminnan kokoontumistilojen tarpeeseen alueella. Ratkaisevassa osassa avustuksia myönnettäessä ovat hyvät korjaussuunnitelmat.

Vuonna 2020 korjausavustusta myönnettiin 135 seurantalon omistavalle yhteisölle yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Hakijoina oli 240 eri yhteisöä kaikkiaan 18 maakunnasta.

Seurantalojen korjausavustus on avustus, jonka jakamisen opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Suomen Kotiseutuliiton tehtäväksi. Avustusten myöntämisen edellytyksenä on, että ministeriö osoittaa tarvittavat määrärahat. Avustusten myöntämisestä päättää Suomen Kotiseutuliiton hallitus Seurantaloasiain neuvottelukunnan lausunnon perusteella helmi-maaliskuussa 2021.

Seurantalojen korjausavustusten hakeminen:

Seurantalojen korjausavustus

Lisätietoja:

Sanna Käyhkö, tiedottaja-hankesihteeri, Suomen Kotiseutuliitto
puh. 046 567 3997, sanna.kayhko@kotiseutuliitto.fi

Lasse Majuri, rakennustutkija-arkkitehti, Suomen Kotiseutuliitto
puh. (09) 612 63221 (ti-to), lasse.majuri@kotiseutuliitto.fi

www.kotiseutuliitto.fi
www.seurantalot.fi
twitter: @seurantalot

 


Ansökningstiden för renoveringsbidrag för föreningshus börjar den första september. Ansökan ska lämnas in senast den 30. september 2020 i Finlands Hembygdsförbunds elektroniska ansökningstjänst.

Renoveringsbidrag för föreningshus för år 2021 kan nu sökas. Renoveringsbidraget för föreningshus är avsett för renovering av föreningshus, för reparationer som bidrar till bättre användbarhet samt till att bevara husens kulturhistoriska värde. Bidrag kan sökas av föreningar som äger ett föreningshus avsett för fri medborgarverksamhet. Ansökan om renoveringsbidraget för föreningshus görs i webbtjänsten.

När bidragen fördelas beaktas husets kulturhistoriska värde samt behovet av samlingslokaler för medborgarverksamhet i området. Bra renoveringsplaner är avgörande för beviljandet av bidrag.

År 2020 beviljades totalt 1,5 miljoner euro i renoveringsbidrag till 135 föreningar som äger föreningshus. Ansökningar inkom från 240 olika föreningar i totalt 18 landskap.

Renoveringsbidraget för föreningshus är ett understöd som Finlands Hembygdsförbund delar ut på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet. Att undervisnings- och kulturministeriet avsätter nödvändiga anslag är en förutsättning för beviljande av bidrag. Beslut om beviljande av bidrag fattas av Finlands Hembygdsförbunds styrelse i mars-april 2021 utgående från Föreningshusdelegationens utlåtande.

Ansökan om renoveringsbidrag för föreningshus:

Renoveringsbidrag för föreningshus

Mer information:

Sanna Käyhkö, informatör-projektsekreterare, Finlands Hembygdsförbund
tfn 046 567 3997, sanna.kayhko@kotiseutuliitto.fi

Lasse Majuri, byggnadsforskare-arkitekt, Finlands Hembygdsförbund
tfn (09) 612 63221 (från tisdag till torsdag), lasse.majuri@kotiseutuliitto.fi

www.kotiseutuliitto.fi
www.seurantalot.fi

Twitter: @seurantalot