Seurantalojen korjausavustusten haku alkaa 1.9.2021 – Ansökningen för renoveringsbidrag för föreningshus börjar 1.9.2021

26.8.2021 Tiedote

Seurantalojen korjausavustusten 2022 hakuaika alkaa 1.9.2021 klo 8.00. Hakemus tulee jättää Suomen Kotiseutuliiton sähköiseen hakupalveluun 30.9.2021 mennessä.

Seurantalojen korjausavustus on tarkoitettu seurantalojen kunnostamiseen, käytettävyyttä parantaviin korjauksiin sekä talojen kulttuurihistoriallisen arvon säilyttämiseen. Avustusta voi hakea yhteisö, joka omistaa vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitetun seurantalon. Seurantalojen korjausavustusta haetaan sähköisessä verkkopalvelussa.

Avustusten jakamisessa kiinnitetään huomiota talon kulttuurihistorialliseen arvoon sekä kansalaistoiminnan kokoontumistilojen tarpeeseen alueella. Ratkaisevassa osassa avustuksia myönnettäessä ovat hyvät korjaussuunnitelmat.

Vuonna 2021 korjausavustusta myönnettiin 130 seurantalon omistavalle yhteisölle yli 2 miljoonaa euroa. Hakijoina oli 209 eri yhteisöä kaikkiaan 18 maakunnasta.

Seurantalojen korjausavustus on avustus, jonka jakamisen opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Suomen Kotiseutuliiton tehtäväksi. Avustusten myöntämisen edellytyksenä on, että ministeriö osoittaa tarvittavat määrärahat. Avustusten myöntämisestä päättää Suomen Kotiseutuliiton hallitus Seurantaloasiain neuvottelukunnan lausunnon perusteella maaliskuussa 2022.

Seurantalojen korjausavustusten hakeminen:

Seurantalojen korjausavustus

Lisätietoja:

Kalle Nikander, hankesihteeri-tiedottaja, Suomen Kotiseutuliitto
puh. 041 314 28 79, seurantalot@kotiseutuliitto.fi

Lasse Majuri, rakennustutkija-arkkitehti, Suomen Kotiseutuliitto
puh. 045 162 8440, lasse.majuri@kotiseutuliitto.fi

www.kotiseutuliitto.fi
www.seurantalot.fi
twitter: @seurantalot


Ansökningstiden för renoveringsbidrag för föreningshus börjar den första september kl. 8.00. Ansökan ska lämnas in senast den 30. september 2021 i Finlands Hembygdsförbunds elektroniska ansökningstjänst.

Renoveringsbidraget för föreningshus är avsett för renovering av föreningshus, för reparationer som bidrar till bättre användbarhet samt till att bevara husens kulturhistoriska värde. Bidrag kan sökas av föreningar som äger ett föreningshus avsett för fri medborgarverksamhet. Ansökan om renoveringsbidraget för föreningshus görs i webbtjänsten.

När bidragen fördelas beaktas husets kulturhistoriska värde samt behovet av samlingslokaler för medborgarverksamhet i området. Bra renoveringsplaner är avgörande för beviljandet av bidrag.

År 2021 beviljades över 2 miljoner euro i renoveringsbidrag till 130 föreningar som äger föreningshus. Ansökningar inkom från 209 olika sammanslutning i totalt 18 landskap.

Renoveringsbidraget för föreningshus är ett understöd som Finlands Hembygdsförbund delar ut på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet. Att undervisnings- och kulturministeriet avsätter nödvändiga anslag är en förutsättning för beviljande av bidrag. Beslut om beviljande av bidrag fattas av Finlands Hembygdsförbunds styrelse i mars 2022 utgående från Föreningshusdelegationens utlåtande.

Ansökan om renoveringsbidrag för föreningshus:

Renoveringsbidrag för föreningshus

Mer information:

Kalle Nikander, projektsekreterare-informatör, Finlands Hembygdsförbund
tfn 046 567 3997, seurantalot@kotiseutuliitto.fi

Lasse Majuri, byggnadsforskare-arkitekt, Finlands Hembygdsförbund
tfn 045 162 8440, lasse.majuri@kotiseutuliitto.fi

www.kotiseutuliitto.fi
www.seurantalot.fi
Twitter: @seurantalot