Seurantalojen korjausavustus pienentyy yli miljoonalla eurolla

26.1.2024 Uutinen

Seurantalojen korjaamiseen suunnattua valtionavustusta on leikattu yli miljoonalla eurolla. Vuonna 2023 korjausavustuksina jaettiin 1 672 000 euroa, johon sisältyi 200 000 euroa lisärahoitusta eduskunnan joululahjarahoiksi kutsutusta määrärahasta. Kuluvana vuonna jaettava summa on ainoastaan 485 000 euroa. Joululahjarahaa ei myönnetty.

Ihmisiä ulkona keittämässä punamultamaalia.
Seurantaloja ylläpidetään pääosin talkoin. Kuvassa punamultatalkoot Nuorisoseurantalo Suovolalla. Kuva: Reetta Nousiainen.

Korjausavustuksen leikkausaikeet tulivat ilmi syksyllä. Suomen Kotiseutuliitto sekä monet seurantaloja ylläpitävät yhdistykset ja niiden keskusjärjestöt vetosivat päättäjiin, jotta massiivista leikkausta arvioitaisiin vielä uudestaan. Aktiivisesta vaikuttamistyöstä huolimatta leikkaus toteutui ennakkokaavailujen mukaan.

”Yhteisöt ovat aina kantaneet päävastuun rakennuksistaan, mutta julkinen tuki on pitkäjänteisesti helpottanut taakan kantamista. Avustukset ovat osaltaan yhdistäneet rakennusperinnön ja kansalaistoiminnan eläväksi kulttuuriksi. Nyt sen tulevaisuus antaa aiheen aikamoiseen huoleen”, Seurantaloasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Mikko Härö sanoo.

Seurantaloasiain neuvottelukunta ohjaa ja koordinoi korjausavustusten jakamista. Neuvottelukuntaan kuuluu seurantaloja ylläpitävien yhdistysten keskusjärjestöjä sekä viranomaistahoja. Kotiseutuliitto jakaa korjausavustukset ja huolehtii korjausneuvonnasta opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta.

Merkittävää rakennusperintöä ja kansalaistoimintaa

”Edessä on haastavia vuosia, mutta uskon ja toivon, että päättäjät saadaan näkemään korjausavustuksen suuri merkitys. Se on toiminut siemenrahana, jolla seurantalojen rakennusperintöä ja niiden monipuolista kansalaistoimintaa on voitu tähän saakka turvata”, kuvaa Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Teppo Ylitalo.

Kotiseutuliitto ja ministeriö neuvottelevat parasta aikaa korjausavustuksen vaikuttavuustutkimuksen tekemisestä sekä avustusprosessin sähköistämisestä ja kehittämisestä erillisrahoituksen turvin.

Seurantalot ovat yleisnimitys hyvin moninaiselle joukolle yhteisöllisiä taloja. Ne ovat erilaisten yleishyödyllisten yhteisöjen ylläpitämiä, kaikille avoimia kokoontumistiloja. Seurantaloja on yhteensä yli 2000. Niitä on sekä maaseudulla että kaupungeissa.

Taloja ylläpidetään talkoovoimin

Seurantalojen suurin ryhmä ovat nuorisoseurantalot, ja joukossa on mm. työväen- ja kylätaloja, vapaapalokuntien ja urheiluseurojen taloja sekä maamies-, raittius-, kotiseutu- ja marttataloja. Seurantaloja ylläpidetään pääsääntöisesti talkoovoimin.

Seurantalot edustavat eri aikakausien rakennusperintöä, ja ne ovat kulttuurihistoriallisesti merkittäviä. Vanhimmat säilyneet talot on rakennettu jo 1800-luvulla.

Korjausavustuksilla tuetaan asiantuntija-arvion perusteella seurantalojen välttämättömiä korjaustöitä sekä turvataan toiminnallisuutta tämän päivän tarpeisiin, esimerkiksi esteettömyyden parantamista. Tavoitteena on säästävä korjaaminen pitkällä aikavälillä.

Vuoden 2024 korjausavustusten hakemukset ovat parasta aikaa käsittelyssä. Suomen Kotiseutuliiton hallitus tekee jakopäätökset 23. maaliskuuta. Hakuun jätettiin 276 lähetettyä hakemusta, joiden yhteenlaskettu hakusumma on 8,62 miljoonaa euroa. Vuonna 2023 hakemuksia oli 253 yhteissummaltaan 6,57 miljoonaa euroa.