Vuosikokous: “Seurantalojen tulevaisuus on turvattava” 

9.9.2023 Julkilausuma

Kotiseutuliiton vuosikokous päätti julkaista tänään julkilausuman:

Seurantalojen tulevaisuus on turvattava

Kotiseutuliiton vuosikokousedustajia Kotkan Satama Areena -tapahtumakeskuksessa.
Kotiseutupäivien vuosikokousedustajia 2023. Kuva: Anna-Maija Halme.

Seurantalojen korjaamisen tukeminen on yhteiskunnalle sekä edullinen että tehokas tapa tukea paikallista elinvoimaa, osallisuutta ja hyvinvointia.

Seurantalot ovat kansalaisyhteiskunnan mittaamattoman arvokasta omaisuutta. Suomessa on yli 2000 seurantaloa sekä maaseudulla että kaupungeissa. Ne ovat erilaisten yhteisöjen ylläpitämiä, kaikille avoimia kokoontumistiloja. Seurantalojen elävänä pitäminen lisää alueellista tasa-arvoisuutta, tukee demokratiaa ja lisää harrastustoiminnan mahdollisuuksia.

Seurantalot edustavat eri aikakausien rakennusperintöä ja ovat kulttuurihistoriallisesti merkittäviä. Vanhimmat säilyneet talot on rakennettu jo 1800-luvulla. Taloja ovat rakentaneet mm. nuoriso-, maamies-, raittius- ja urheiluseurat, työväenyhdistykset, vapaapalokunnat sekä kotiseutu- ja marttayhdistykset. Seurantaloja ylläpidetään yleensä talkoovoimin -­ rakkaudesta kotiseutuun.

Suomen Kotiseutuliitto ja sen noin 850 jäsenyhteisöä haluavat ylläpitää kaikkien mahdollisuutta kokoontua yhteen. Monet seurantalot sijaitsevat keskusten ulkopuolella ja ovat seutunsa ainoita harrastus- ja juhlatiloja.

Energiakriisi ja korjauskustannusten nousu ovat ajaneet monet seurantalot vaikeuksiin. Valtion korjausavustuksen turvin taloja on voitu tähän asti korjata ja pitää käyttökunnossa. Määräraha on kuitenkin riittämätön ja mahdollistaa vain hyvin rajoitetusti esimerkiksi lämmitysjärjestelmien uusimista kestävyyssuositusten mukaisiksi.

Seurantaloista huolehtiminen on resurssiviisasta. Se myös säilyttää paikallista aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä ja ylläpitää perinteisiä korjausrakentamisen taitoja. Rakennusala on taloudellisessa kriisissä. Työvoimavaltaisen rakennusalan ja seurantalojen tarpeet kohtaavat tällä hetkellä erityisen hyvin. Seurantaloja korjaamalla on nyt mahdollista turvata monta työpaikkaa.

Seurantalojen tulevaisuutta voidaan turvata korottamalla valtion korjausavustusten määrärahaa, jakamalla paikallisia ja alueellisia toiminta-avustuksia, määrittelemällä yhteisten kokoontumistilojen kiinteistövero nollaksi sekä lisäämällä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Niin julkisyhteisöt, yhdistykset, yritykset kuin yksityishenkilöt voivat varmistaa paikallisen seurantalon säilymisen tulevillekin sukupolville pitämällä taloa vilkkaassa käytössä.

Seurantalojen korjaamisen tukeminen on yhteiskunnalle sekä edullinen että tehokas tapa tukea paikallista elinvoimaa, osallisuutta ja hyvinvointia.