Kotoutuminen, lähidemokratia, ympäristö, kulttuuriperinnön jatkuvuus ja seurantalot ovat Kotiseutuliiton hallitusohjelmatavoitteiden keskiössä

19.1.2023 Uutinen
Maahanmuuttajien juurtumisen tukeminen on yksi Kotiseutuliiton keskeisistä tehtävistä. Kuva: Bisher Sawan.

Suomen Kotiseutuliitto on vahvistanut hallitusohjelmatavoitteensa. Liitto korostaa tavoitteissaan muun muassa jokaisen oikeutta tuntea asuinpaikkansa kotiseuduksi ja vaikuttaa sen kehitykseen, kestävän kehityksen konkretisointia, kulttuurisen moninaisuuden tukemista sekä kulttuuriperinnön hyödyntämistä ja uusintamista.

Liitto tuo esiin lisäksi jatkuvien kriisien kurittamien seurantalojen tukemisen merkitystä. Talot ovat tasa-arvoisen harrastustoiminnan tyyssijoja ja usein korvaamattoman arvokasta rakennusperintöä.

”Hallitusohjelmalla rakennetaan lähivuosien turvallista ja kehittyvää Suomea. Maamme suurimmalla kulttuuriperintöalan kansalaisjärjestöllä on paljon osaamista ja annettavaa rakennusmateriaaliksi. Yhdessä olemme enemmän!”, Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja Sampo Suihko kannustaa.

Suomen Kotiseutuliiton hallitusohjelmatavoitteet 2023–2027

Kaikilla on oikeus kotiseutuun

Jokaisella on oikeus turvalliseen ja hyvään elämään kotiseudullaan. Jokaisella on oikeus osallistua ja vaikuttaa asuinpaikkansa kehittämiseen. Yhteiseksi koettu kotiseutu vahvistaa demokratiaa ja hyvinvointia. Uusien asukkaiden kotoutumista tulee edistää. Lähidemokratiaan ja asukasvaikuttamiseen on kehitettävä uusia toimintamuotoja. Monipaikkaisuuden esteitä on purettava.

 Kestävyyttä tuettava moninaisesti

Kulttuurinen kansalaistoiminta toteuttaa kestävän kehityksen tavoitteita ja tuottaa hyvinvointia sekä tekijöille että kokijoille. Sillä on ratkaiseva merkitys erityisesti kulttuurin katvealueilla, niin haja-asutusalueilla kuin lähiöissäkin. Kestävän kehityksen tavoitteita on konkretisoitava ja vauhditettava. Kulttuuriseen moninaisuuteen on laadittava laajapohjainen toimintaohjelma.

Kulttuuriperintöä vaalittava ylisukupolvisesti

Yhteinen kulttuuriperintö on voimavara, jota tulee vaalia, kehittää ja hyödyntää laaja-alaisesti.

Ihmisten ja yhteisöjen vastuuta, osallisuutta ja oppimista kulttuuriperinnöstä tulee vahvistaa. Valtioneuvoston kulttuuriperintöstrategia tulee toimeenpanna ja rakennusperinnön rahoitusta lisätä. Ylisukupolvisen kulttuuriperintötyön mallia on kehitettävä ja laajennettava.

Seurantalojen tulevaisuus turvattava

Suomen noin 2000 seurantaloa ovat aktiivisia kansalaistoiminnan keskuksia. Ne mahdollistavat harrastamisen joka puolella maata. Myös talojen rakennusperintö on arvokasta: niiden kestävä hoito on resurssiviisasta ja ylläpitää perinteisiä korjaustaitoja. Korona ja energiakriisi ovat ajaneet monet seurantalot vaikeuksiin. Niiden toiminta täytyy turvata ja seurantalojen korjausavustuksen tasoa tulee nostaa.