Kulttuurikumppanuudet koostuvat yhteistyöstä, ymmärryksestä ja ympäristöstä

26.9.2019 Uutinen

Halu tehdä yhdessä, avoin keskustelu, molemminpuolinen luottamus ja toisen ymmärtäminen. Näillä opeilla pääsee jo pitkälle, kun yhdistysten ja kuntien välisiä kulttuurikumppanuuksia kehitetään eri puolilla Suomea.

Suomen Kotiseutuliiton hankkeessa on tänä vuonna jaettu kumppanuuksien hyviä toimintamalleja ja käytäntöjä yhdistysten ja kuntien kulttuuritoimijoiden kesken. Yhdistykset ja kunnat kulttuurikumppaneina -hankkeen työpajoissa ja vierailuilla on mietitty, mitä vahvuuksia omassa toiminnassa jo on ja miten toimintaa vielä voisi kehittää.

Kulttuurikumppanuudet voivat pureutua esimerkiksi nykypäivän ja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupungin status Euroopan ympäristöpääkaupunkina vuonna 2021 voisi toimia kumppanuuksien sisältöä ohjaavana teemana. Samoin Oulussa Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeen ja vuoden 2021 valtakunnallisten kotiseutupäivien teemana oleva kulttuuri-ilmastonmuutos tarjoaa hyvät mahdollisuudet kulttuurin ja ympäristökysymysten yhdistämiselle. Kulttuurin keinoin voidaan myös pyrkiä edistämään ympäristö- ja ilmastokeskustelun muuttumista sanoista teoiksi mm. tukemalla kiertotaloutta tai vaikkapa vaikuttamalla päättäjiin.

Kulttuurikumppanuuksien vaaliminen on tärkeää. Yhdistysten ja kuntien kumppanuustoiminta vähintäänkin rikastaa ja monipuolistaa kulttuuritarjontaa useilla paikkakunnilla. Kulttuuri on merkittävä tekijä myös paikkakunnan elinvoimaisuuden ja vetovoiman lisäämisessä, myös matkailijoiden ja vapaa-ajan asukkaiden silmissä. Kuntalaisten hyvinvoinnin tukemisessa kulttuuritapahtumat ja vapaaehtoistoiminta näyttelevät merkittävää roolia.

Yhdistykset ja kunnat kulttuurikumppaneina -hankkeessa Kotiseutuliitto on tuottanut yhdessä jäsenkenttänsä kanssa kumppanuuksien verkko-oppaan, jonka sisältöjä on tänä vuonna jalkautettu kuntiin ja yhdistyksiin. Hankkeeseen linkittyneitä tilaisuuksia on järjestetty eri puolilla Suomea jo kahdeksan. Lisää on tulossa syksyn aikana vielä viitisen kappaletta, mm. yhteistyössä Kainuun liiton kanssa järjestettävä, kirjallisuusmatkailuun linkittyvä Kainuun kumppanuustyöpaja. Jo toteutuneiden vierailujen aikana on tavoitettu yli 20 kuntaa, liki 70 erilaista yhdistystä ja toista sataa aktiivista kulttuuritoimijaa.