Valtakunnalliset kotiseutupäivät

Valtakunnalliset kotiseutupäivät ovat kotiseututyön vuotuinen päätapahtuma. Niiden tarkoitus on kasvattaa kotiseututyön arvostusta ja esitellä järjestäjäaluetta. Päiviä on järjestetty vuodesta 1949 lähtien joka vuosi.

Valtakunnalliset kotiseutupäivät ovat maamme suurin kotiseututapahtuma. Päiville osallistuu satoja Kotiseutuliiton jäsenyhdistysten edustajia ja kotiseutuklubilaisia eri puolilta Suomea. Lisäksi päivien yleisötilaisuuksiin ottaa osaa tuhansia kotiseudun ystäviä lähiympäristöstä.

Kotiseutupäivien pääjärjestäjänä toimii yleensä kaupunki tai kunta, jolle Suomen Kotiseutuliitto myöntää oikeuden toimia päivien isäntänä. Järjestelyihin osallistuvat yleensä myös naapurikunnat, maakuntaliitto sekä paikalliset kotiseutuyhdistykset.

Seuraavat kotiseutupäivät järjestetään 
Lappeenrannassa 9.–12.8.2018

”Kotiseutu – Miu mau mukkaa”
Kun tehdään työtä yhdessä oman kotiseudun parhaaksi, syntyy yhteisöllisyyttä. Jokainen voi omalta osaltaan luoda kotiseutunsa mieleisekseen osallistumalla. Yhteiskunnassa puhutaan paljon yritysten yhteiskuntavastuusta, mutta meillä jokaisella on myös asukkaina yksilön yhteiskuntavastuu. Kotiseututyö on oiva kanava toteuttaa omaa yhteiskuntavastuutamme juuri sen mukaan, mikä tuntuu hyvältä. Tämä toiminta vahvistaa kotiseutuhenkeä ja identiteettiä sekä antaa pohjaa yhteisille näkemyksille kotiseudun kehittämiseksi.

>> 2018 päivien verkkosivuille

Vuonna 2019 päivät vietetään Tuusulassa.
Vuonna 2020 päivät vietetään Kokkolassa.

>> Valtakunnalliset kotiseutupäivät Facebookissa

Kotiseutupäivien sisältötavoitteet

  • Järjestäjäalueen ja maakunnan omaleimaisuuden esittely
  • Ajatusten ja kokemusten vaihto
  • Virikkeiden saaminen ja elämykset
  • Järjestäjäalueen tunnetuksi tekeminen
  • Alueellisen yhteistyön edistäminen
  • Pysyvät vaikutukset alueelle

Päivillä pidetään liiton vuosikokous ja palkitaan ansioituneita

Valtakunnallisten kotiseutupäivien yhteydessä pidetään Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous, jossa tehdään liiton tärkeimmät päätökset ja tavoiteasettelut. Lisäksi Kotiseutuklubin jäsenille järjestetään vuositapaaminen.

Päivien yhteydessä Suomen Kotiseutuliitto jakaa kotiseututyön ansiomitalit sekä julkistaa Vuoden kaupunginosan, Vuoden kotiseututeon ja Vuoden kotiseutuyhdistyksen.

Lisätietoja

Toiminta > Huomionosoitukset > Kotiseututyön ansiomitali
Toiminta > Palkinnot > Vuoden kaupunginosa
Toiminta > Palkinnot > Vuoden kotiseututeko
Toiminta > Palkinnot > Vuoden kotiseutuyhdistys