Ylisukupolvinen kotiseututyö on kärsinyt koronasta – Mestarit & kisällit -ryhmien toimintarahakautta pidennetään

23.3.2022 Uutinen

Ylisukupolvisen kotiseututyön toteutumista on voitu tukea toimintarahoin, mutta pelkkä raha ei korona-aikana yksin riitä. Usealla ryhmällä on ollut koronasta johtuvia käynnistymis- ja toimintavaikeuksia.

Koronarajoitusten kanssa kamppailleita ryhmiä helpottaa tieto, että toimintarahan käyttö- ja raportointiaikaa jatketaan 31.12.2022 asti. Jatkoajan myönsi toimintaa rahoittava opetus- ja kulttuuriministeriö.

Viime vuoden lopussa ja tämän vuoden alussa 500 euron toimintarahoja jaettiin yli 30 ylisukupolviselle toimintaryhmälle lähes joka maakuntaan. Kukin ryhmä on suunnitellut itse kotiseutuun tai kulttuuriperintöön liittyvän toimintansa.

Korona on tuonut haasteita

Koronatilanteen vakavuus ja ohjeistukset vaihtelevat eri puolilla Suomea. Ryhmät ovat raportoineet vaikeuksista löytää mukaan tekijöitä. Monet koulut eivät ole saaneet vastaanottaa tai tehdä yhteistyötä koronan aikana. Ylisukupolvisessa toiminnassa on mukana runsaasti ikänsä puolesta riskiryhmäläisiä, joten ikäihmiset ovat paikoin vetäytyneet toiminnasta.

Vaikeuksien takia ryhmien toimintaa on jouduttu useaan kertaan siirtämään tai jo aloitettu toiminta on jouduttu jättämään tauolle. Tämä on tuonut paineita pysyä aikataulussa.

Koronatilanne ja rajoitukset vaihtelevat ja paikoin toimintaa on voitu toteuttaa onnistuneesti. Esimerkiksi Kotkassa on elvytetty perinteistä verkkopitsiä, Pudasjärvellä on harjoiteltu vanhan talon arkista ylläpitoa ja Keiteleellä puutaidetyöpajassa on syntynyt muun muassa linnunpönttöjä. Useammassa ryhmässä on tehty perinneleipomuksia.

Toimintamallit kaikkien kayttöön

Toimintarahaa saavat yhteisöt voivat uuden päätöksen mukaisesti käyttää toimintarahaa myös tulevana syksynä järjestettävään toimintaan. Toimintarahan käytöstä tulee raportoida Kotiseutuliittoon 31.12.2022 mennessä. Toimintarahaa saavat yhteisöt ovat saaneet lisäohjeita toimintansa dokumentointiin ja raportointiin.

Toimintaryhmien esimerkeillä ja kokemuksilla tullaan täydentämään Kotiseutuliiton ylläpitämää ylisukupolvisen kotiseututyön verkko-opasta. Toimintamallit jäävät tulevaisuudessa kaikkien käyttöön. Jatkossa Kotiseutuliitossa toivotaan, että Mestarit & kisällit -toiminta säilyy kotiseutuyhdistysten toimintamuotona ja ylisukupolvista kotiseututyötä toteutetaan myös ilman toimintarahaa.

Lisätietoa Mestarit & kisällit -toiminnasta sekä lista paikkakunnista, jotka saavat toimintarahaa: https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/hankkeet/mestarit-ja-kisallit/

Ylisukupolvisen kotiseututyön verkko-opas: https://kotiseutuliitto.fi/tietopankki/verkko-opas-ylisukupolvinen-kotiseututyo/

Lisätietoja: koordinaattori Riina Koivisto, riina.koivisto@kotiseutuliitto.fi, puh. 044 9834 555