Yhteisöt elävät! -työpajoja järjestetään taas syksyllä

5.8.2021 Uutinen

Aineettoman kulttuuriperinnön työpajoja toteutetaan jälleen etätilaisuuksina.

Kotiseutuliiton Yhteisöt elävät! -hankkeen elävän perinnön työpajoissa on opeteltu tunnistamaan elävää perintöä ja tuettu yhteisöjen valmiuksia käsitellä aineetonta kulttuuriperintöä. Syksyllä järjestetään kolme etätyöpajaa, joista viimeinen toimii myös koko hankkeen päätöstilaisuutena.

Työpajojen tavoitteena on tuoda elävä perintö vahvemmin ja luontevammin osaksi yhteisöjen toimintaa.

Työpajoja eri teemoista kiinnostuneille

Yleisön toiveesta jatkamme työpajojen teemoitusta vielä yhden pajan osalta. Syksyn ensimmäisessä työpajassa aiheena on elävä ruokaperintö. Toisessa työpajassa varsinaisen teemoituksen sijaan harjoitellaan oman artikkelin luomista elävän perinnön wikiluetteloon.

Syksyn kolmas työpaja toimii samalla koko hankkeen päätöstilaisuutena. Tilaisuudessa tarkastellaan, mitä hankkeessa on saatu aikaiseksi. Tilaisuudessa kuullaan myös asiantuntijoiden puheenvuoroja siitä, miltä elävän perinnön tulevaisuus näyttää ja mitä on kestävä elävä perintö.

Kuka voi osallistua?

Työpajat on tarkoitettu kaikille aineettomasta kulttuuriperinnöstä kiinnostuneille ja kulttuuriperinnön kanssa työtä tekeville. Erityisenä kohderyhmänä ovat kulttuuriperinnön, kotiseutu- ja paikallistoiminnan sekä kansalaistoiminnan ja -vaikuttamisen teemojen parissa työtä tekevät henkilöt ja yhteisöt.

Syyskauden ajankohdat ja teemat

2.9. klo 17–19, elävä ruokakulttuuri
23.9. klo 17–19, elävän perinnön wikiartikkelin luominen
12.10. klo 14–16 hankkeen päätöstilaisuus, kestävä elävä perintö ja elävän perinnön tulevaisuus

Työpajoihin on pakollinen ennakkoilmoittautuminen. Voit ilmoittautua tästä linkistä.

Samalla voit ilmoittautua useampaankin työpajaan. Työpajoihin tulee ilmoittautua vähintään kaksi päivää ennen kunkin tilaisuuden alkua.

Työpajakokonaisuus toteutetaan Museoviraston aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisten yhteistyö- ja kehittämishankkeiden avustuksella. Yhteisöt elävät! -työpajat ovat osa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä. Hanketta koordinoi Suomen Kotiseutuliitossa Riina Koivisto.

Lisätietoa Yhteisöt elävät -hankkeesta: https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/hankkeet/yhteisot-elavat/

Linkki elävän perinnön wikiluetteloon: https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/