Vuoden kotiseutuyhdistys pyörittää rakkaudella isoa museokylää Hankasalmella — talkoita lähes joka päivä

4.6.2020 Tiedote
Nuoria näyttelemässä museon edustalla.
Hankasalmi-päivän 2017 kuvaelmaa Martta-Suomi-neito. Kuva: Hankasalmen Kameraseura.

Suomen Kotiseutuliitto on valinnut Vuoden kotiseutuyhdistykseksi Hankasalmen kotiseutuyhdistyksen. Kotiseutuyhdistys ylläpitää lähes kokonaan vapaaehtoisvoimin merkittävää ulkomuseota, joka koostuu 13 museorakennuksesta.  Sen päärakennus Hallantupa valmistuu kesän aikana perusteellisen peruskorjauksen jälkeen. Osittain 400-vuotiasta rakennusta korjataan talkoilla ja Leader-rahoituksella.

“Olen lukuisia kertoja korostanut, miten kotiseutumuseot ovat niin lähellä yhteisöään kuin museot vain voivat olla. Minua kiehtoo Hankasalmen kotiseutuyhdistyksessä erityisesti runsas talkootoiminta omassa vajaan 5000 asukkaan kunnassaan. Se jos mikä todistaa selkeästi yhdistyksen yhteisöllisestä merkityksestä”, Kotiseutuliiton puheenjohtaja, museologian professori Janne Vilkuna toteaa.

”Myös yhdistyksen yhteistyö koulujen kanssa erottuu erityisen myönteisesti”, Vilkuna lisää.

Lähes joka päivä talkoot

Talkooporukkaa tekemässä lattiatöitä.
Hallan tuvan peruskorjauksessa poistettiin 130 tonnia pohjahiekkaa. Hiekasta löytyi kätkeytyneenä suuria särkykiviä, jotka talkoolaiset pyörittivät ulos ja muurari muotoili käytettäväksi toisen tuvan uudessa uunissa. Kuva: Ulla Kolehmainen.

Talkooporukassa on mukana kaikkiaan noin 80 henkilöä, joista osa käy joka päivä. Hallantupa on yhteisötila, jossa on järjestetty lukemattomia häitä, kastetilaisuuksia, muistotilaisuuksia ja tapahtumia. Se on merkityksellinen ja rakas paikka koko kunnan asukkaille, mikä lisää halua pitää siitä yhdessä huolta.

”Meillä on intohimoa ja rakkautta. Tämä on tärkeää työtä, jota tehdään tulevaisuutta varten”, yhdistyksen puheenjohtaja Ulla Kolehmainen kertoo.

Museokylässä käy vuoden mittaan lähes yhtä paljon ihmisiä kuin kunnassa on asukkaita. Yhdistys tähyilee silti innokkaasti matkailuammattilaisten suuntaan siinä toivossa, että seudun asukkaiden lisäksi myös matkailijat ja kesäasukkaat löytäisivät museoon nykyistä useammin.

Kunta avustaa museokylän hankkeita, tosin enemmänkin apua otettaisiin ilolla vastaan. Kokonaisen museokylän hoitaminen on valtava ponnistus kotiseutuyhdistykselle, joten yhdistys toivoisi, että kunta ottaisi ulkomuseon hallintaansa.

Ulla Kolehmainen Pientuvan uuden uunin ääressä.
Ulla Kolehmainen Pientuvan uuden uunin ääressä. Kuva: Olavi Puttonen.

Nuoria mukana koulun kautta, harrastamassa ja töissä

Museokylän tuottamasta työtaakasta huolimatta yhdistys ehtii tehdä paljon muutakin. Yhdistys tekee laajaa yhteistyötä kunnan ja muiden yhdistysten, kuten kotiteollisuusseuran, puutarhaseuran ja ulkomuseon aidoista huolehtivan Lionsin kanssa.

Läheinen koulu käyttää Museokylää paljon opetukseen. Kun koulut palasivat etäkoulun jälkeen lähiopetukseen, museokylässä oli joka päivä 50—60 oppilasta. Syksyllä kun koulu alkaa, museokylä on kokoontumispaikka, johon ekaluokkalaiset tulevat kouluun. Tavallisesti oppilaita ei käy aivan näin paljon, mutta paljon kuitenkin. Perinteenä on, että kaikki neljäsluokkalaiset viettävät museolla perinnepäivän.  Koulu käyttää museota muutoinkin mm. historianopetukseen.

Nuoria museokylään tuo koulun lisäksi kulttuuri- ja taideryhmä Entisaikalaiset. Ryhmä mm. esittää paikallishistoriasta kumpuavia kuvaelmia. Nuoria myös palkataan joka vuosi töihin museolle.

”Olen hirveän kiitollinen yhteistyökumppaneille ja talkoolaisille. Muuten ei tulis mittään”, Kolehmainen summaa.

Hankasalmen kansallispukuja. Vasemmalla Aino Aho 1992 mukaisessa Hankasalmen kansallispuvussa, keskellä Mirja Makkonen 1935 julkistetussa kanssalispuvussa ja oikealla Leena Jäntti vuonna 2006 tarkistetussa kansallispuvussa. Kuva: Ulla Kolehmainen.

Vuoden kotiseutuyhdistys -palkinto

Vuoden kotiseutuyhdistys -palkinto antaa tunnustusta aktiiviselle yhdistykselle, joka edistää ja kehittää kotiseututyötä. Vuoden kotiseutuyhdistyksen toiminta on yhteisöllistä ja nousee tavanomaisen toiminnan yläpuolelle. Valinta on tunnustus hyvin tehdystä, innovatiivisesta kotiseututyöstä. Palkittavan yhdistyksen toimintahistorian pituudella ei ole erityistä painoarvoa. Edukseen voi erottua menestyneillä hankkeilla, jäsenmäärän kasvulla, talkootyön määrällä tai vaikkapa uusilla toimintamuodoilla.

Lisää tietoa palkinnosta: www.kotiseutuliitto.fi/toiminta/palkinnot-ja-kilpailut/vuoden-kotiseutuyhdistys

Suomen Kotiseutuliiton perustelut Hankasalmen kotiseutuyhdistyksen valinnalle Vuoden kotiseutuyhdistykseksi

Hankasalmen kotiseutuyhdistys on aktiivinen yhdistys etenkin museotoiminnassa. Yhdistyksellä on poikkeuksellisen hienoa museopedagogista toimintaa ja jouheva yhteys alueen kouluihin. Toimintaan kuuluu valtava määrä talkoita, yhteisöllisyyttä ja runsaasti monipuolisia tapahtumia nimistöillasta luonnonkukkien päivään ja suomalaisten kansansatujen päivään. Yhdistyksellä on laaja jäsenpohja, ja jäsenistössä on myös yrityksiä. Yhdistyksellä on hienoja ja kauaskantoisia hankkeita useana vuonna perätysten. Toimintavuonna 2019 talkoita ja toimintaa oli lyhyitä lomia lukuun ottamatta jokaisena arkipäivänä – ja silloin tällöin myös lauantaina ja sunnuntaina.