Tietosuojakoulutusta keväällä Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan kotiseutuarkistoille

17.2.2022 Uutinen

Suomen Kotiseutuliitto jatkaa vuonna 2022 kotiseutuarkistoille ja paikallismuseoille suunnattuja tietosuojakoulutuksia. Vuoden ensimmäisen etäkoulutuksen 1.–2. huhtikuuta ilmoittautuminen on juuri avattu.

Kotiseutuarkistot toimivat tärkeänä paikallisena muistina. Ne ovat merkittävä paikallinen voimavara ja toimija, jotka säilyttävät yhteistä kulttuurihistoriaamme. Yksityistä ja yhteisöjen arkistoaineistoa tallentavat kotiseutuarkistot turvaavat paikallisen asiakirja-aineiston sekä henkisen perinteen keruun, tallentamisen ja käytön.

Vuonna 2018 voimaan tullut EU:n tietosuoja-asetus ja 2019 voimaan tullut kansallinen tietosuojalaki ovat tuoneet uusia haasteita arkistoille. Kotiseutuliiton vuonna 2021 alkaneissa tietosuojakoulutuksissa käydään läpi kotiseutuarkistojen roolia, tietosuojalainsäädäntöä sekä sen vaatimuksia kotiseutuarkistoille ja arkistojen järjestämiselle.

Koulutuksen ilmoittautuminen on avattu

Vuoden 2022 ensimmäinen tietosuojakoulutus järjestetään etänä Teams-alustalla ja se on suunnattu erityisesti Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan kotiseutuarkistoille. Koulutukseen voi osallistua myös lähialueilta. Koulutus järjestetään 1.–2. huhtikuuta ja sen ilmoittautuminen on juuri avattu.

Kotiseutuliiton tietosuojakoulutus on suunnattu kotiseutuarkistoille ja soveltuvin osin myös paikallismuseoille. Koulutus toteutetaan yhdessä Kansallisarkiston kanssa ja sen suunnittelijana ja kouluttajan toimii Kotiseutuliiton valtuuston asiantuntijajäsen, johtaja Vuokko Joki Kansallisarkistosta.

Huhtikuun koulutuksen yhteistyökumppaneina toimivat lisäksi alueelliset vastuumuseot K.H. Renlundin museo, Seinäjoen museot ja Vaasan kaupungin museot. Koulutusta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja: Koordinaattori Jonina Vaahtolammi, Suomen Kotiseutuliitto, jonina.vaahtolammi@kotiseutuliitto.fi, puh. 044 974 1705, 16.3. alkaen koordinaattori Liisa Saarinen, etunimi.sukunimi@kotiseutuliitto.fi