Ansökningstiden för renoveringsbidrag för föreningshus flyttas

19.6.2024 Uutinen

Ändringen beror på tidsschemat för behandlingen av statsbudgeten för år 2025 Ansökningstiden för renoveringsbidrag för allmännyttiga föreningshus har vanligtvis varit…

Seurantalojen korjausavustuksen hakuaika siirtyy

19.6.2024 Uutinen

Muutos johtuu valtion vuoden 2025 talousarvion käsittelyn aikataulusta. Yleishyödyllisesti toimivien seurantalojen korjausavustuksen hakuaika on perinteisesti ollut syyskuussa. Kyseessä on valtionavustus,…