Ansökningstiden för renoveringsbidrag för föreningshus flyttas

19.6.2024 Uutinen

Ändringen beror på tidsschemat för behandlingen av statsbudgeten för år 2025

Ansökningstiden för renoveringsbidrag för allmännyttiga föreningshus har vanligtvis varit i september. Renoveringsbidraget är ett statligt understöd och anslaget kommer från undervisnings- och kulturministeriets budget. Utdelningen av bidraget har delegerats till Finlands Hembygdsförbund.

Statens framställning till budgeten för år 2025 tillkännages den 23 september. Eftersom det mot undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde riktas betydande besparingar har föreningshusdelegationen beslutat att öppna ansökningen om renoveringsbidrag först när man vet hur stort anslaget som kan användas för bidragen och rådgivnings- och handledningsarbetet är.

Renoveringsbidragen för föreningshus för år 2025 kan sannolikt ansökas 1.10–31.10.2024. De sökande får mer besked om tidsschemat genast när det säkerställts.

Med renoveringsbidraget stöds lokaler för medborgarverksamhet som är öppna för alla

Föreningshusen upprätthålls av olika allmännyttiga samfund och är samlingslokaler öppna för alla. Det finns sammanlagt mer än 2 000 föreningshus. De ligger både på landsbygden och i städer.

Föreningshusen representerar byggnadsarvet från olika tidsperioder och de är kulturhistoriskt betydelsefulla. De äldsta bevarade husen är från 1800-talet.

Med renoveringsbidragen stöds utifrån sakkunnigbedömningar föreningshusens kulturhistoriskt värdefulla byggnadsarv, möjliggörs renoveringar som bevarar husens särdrag och stöd nödvändiga förändringsarbeten som förbättrar husens användbarhet. Behovet av renoveringsbidrag är stort: För år 2024 inlämnades över 280 ansökningar och det sammanlagda ansökningsbeloppet överskred 8,6 miljoner euro.

Mer information fås vid behov av verksamhetsledare Teppo Ylitalo, teppo.ylitalo@kotiseutuliitto.fi