Seurantalojen korjausavustuksen hakuaika siirtyy

19.6.2024 Uutinen

Muutos johtuu valtion vuoden 2025 talousarvion käsittelyn aikataulusta.

Yleishyödyllisesti toimivien seurantalojen korjausavustuksen hakuaika on perinteisesti ollut syyskuussa. Kyseessä on valtionavustus, jonka määräraha tulee opetus- ja kulttuuriministeriön budjetista. Avustusten jakaminen on delegoitu Suomen Kotiseutuliitolle.

Vuotta 2025 koskeva valtion talousarvioesitys julkistetaan 23. syyskuuta. Koska opetus- ja kulttuuriministeriönkin hallinnonalaan kohdistuu huomattavia säästöpaineita, on seurantaloasiain neuvottelukunta päättänyt avata korjausavustusten haun vasta sitten, kun avustuksiin sekä neuvonta- ja ohjaustyöhön käytettävissä oleva määräraha on selvillä.

Seurantalojen korjausavustukset 2025 tulevat todennäköisesti haettaviksi 1.10.–31.10.2024. Hakijoita tiedotetaan tarkemmasta aikataulusta heti sen varmistuttua.

Korjausavustuksella tuetaan kaikille avoimia kansalaistoiminnan tiloja

Seurantalot ovat erilaisten yleishyödyllisten yhteisöjen ylläpitämiä, kaikille avoimia kokoontumistiloja. Seurantaloja on yhteensä yli 2000. Niitä on sekä maaseudulla että kaupungeissa.

Seurantalot edustavat eri aikakausien rakennusperintöä, ja ne ovat kulttuurihistoriallisesti merkittäviä. Vanhimmat säilyneet talot on rakennettu jo 1800-luvulla.

Korjausavustuksilla tuetaan asiantuntija-arvion perusteella seurantalojen kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusperintöä, mahdollistetaan niiden erityispiirteet säilyttävää korjaamista ja käytettävyyttä parantavia välttämättömiä muutostöitä. Tarve korjausavustukselle on suuri: Vuodelle 2024 hakemuksia jätettiin yli 280 ja kokonaishakusumma oli yli 8,6 miljoonaa euroa.

Lisätietoja antaa tarvittaessa toiminnanjohtaja Teppo Ylitalo, teppo.ylitalo@kotiseutuliitto.fi.