Presidentti Tarja Halonen eurooppalaisen kulttuuriperintövuoden 2018 suojelijaksi – avajaiset 19.1.

12.12.2017 Uutinen

Euroopan yhteisen kulttuuriperinnön teemavuoden tarkoituksena on lisätä tietoisuutta Euroopan historiasta ja yhteisistä arvoista sekä kannustaa pohtimaan kulttuuriperinnön merkitystä nyt ja tulevaisuudessa. Suomessa kulttuuriperintövuoden suojelijana toimii presidentti Tarja Halonen. Teemavuoden avajaisia vietetään kaikille avoimessa tilaisuudessa Helsingissä perjantaina 19.1.2018.

Kulttuuriperintö on läsnä meidän jokaisen arjessa. Kulttuuriperintöä voivat olla esimerkiksi tavat ja perinteet, rakennukset ja maisemat, elinkeinot tai vaikkapa pelit ja leikit. Euroopan unionin nimeämän kulttuuriperintövuoden tarkoituksena on nostaa esiin kulttuuriperinnön monimuotoisuutta ja sitä, miten kulttuuriperintö tukee kulttuurienvälistä vuoropuhelua. Suomessa vuoden painopisteenä on Osallisuus kulttuuriperintöön.

Kulttuuriperintövuoden toteuttamiseen voi osallistua kuka tahansa, yksityiset henkilöt, yhdistykset, yritykset ja muut yhteenliittymät. Vuoden aikana toivotaan syntyvän erityisesti sellaisia hankkeita ja aloitteita, jotka lisäävät vuorovaikutusta sekä yksilöiden ja yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön. Teemavuoden koordinoinnista Suomessa vastaa Museovirasto.

Kulttuuriperintövuoden avajaisia vietetään Helsingissä Valkoisessa Salissa perjantaina 19.1.2018 kello 14–17. Tilaisuuden avaa kulttuuriperintövuoden suojelija presidentti Tarja Halonen. Puheenvuorojen ja musiikin lisäksi nostamme yhdessä maljan kulttuuriperinnölle.

Tilaisuus on kaikille avoin, ja siihen voi ilmoittautua jo nyt Museoviraston verkkosivuilla: www.nba.fi/fi/ajankohtaista/kansainvalinen_toiminta/kulttuuriperintovuosi-2018/avajaistilaisuus

Ennakkoilmoittautumiset 4.1.2018 mennessä. Mukaan mahtuu 200 ensiksi ilmoittautunutta.

Lue lisää: Näin voit osallistua kulttuuriperinnön eurooppalaiseen teemavuoteen

 

Kotiseutuliitto kannustaa mukaan monin tavoin

Kotiseutuliitto toteuttaa kulttuuriperinnön teemavuotta etenkin viestinnän keinoin. Kannustamme jäsenyhteisöjä mukaan teemavuoden viettoon.

Valtakunnalliset kotiseutupäivät Lappeenrannassa elokuussa on toimintavuoden keskeisin kulttuuriperintötapahtuma. Päivien keskusteluissa teemavuosi on itsestään selvästi mukana.

Myös maakunnallisissa tilaisuuksissa eurooppalainen kulttuuriperinnön teemavuosi 2018 on keskeinen keskusteluteema. Maakunnallinen tilaisuus järjestetään kaikkiaan 11 maakunnassa. Tilaisuuksissa Kotiseutuliiton jäsenyhdistykset, jäsenkunnat ja maakunnan liitto sekä kannattajajäsenet kohtaavat liiton edustajia ja toisiaan ja keskustelevat ajankohtaisista teemoista.

Euroopan kulttuuriympäristöpäivät toteuttaa osaltaan teemavuotta, ja kannustaa yhteisöjä keskusteluun ja tapahtumiin. Kulttuuriympäristöpäiviä koordinoidaan Kotiseutuliitosta.

Myös liiton muissa hankkeissa teemavuosi pidetään esillä. Lisäksi liiton viestinnässä ja jaostojen työssä huomioidaan teemavuosi monin eri tavoin.

Kulttuurisesti monimuotoinen Suomi ja suomalaisuus -jaosto ideoi ja järjestää työseminaarin jaoston teemoista 13.4.2018 Opetushallituksen tiloissa. Sen evästämänä pidetään laaja keskustelutilaisuus Lappeenrannan kotiseutupäivillä elokuussa 2018. Nämä tilaisuudet ovat myös osa eurooppalaisen kulttuuriperinnön teemavuoden ohjelmaa.