“Pasera ympärs Turkku!”, kannustaa Turkuseura

21.2.2022 Uutinen
Turku, Aurajoki, kävelijöitä, virkattuja puita, puissa virkattuja koristeita.
Turku on mukava kävelykaupunki. Onko omassa kunnassasi mukava kävellä? Voisiko mukavuutta lisätä ja ottaa autoilta lisää tilaa arki- ja sunnuntailiikunnalle? Kuva: Anna-Maija Halme.

Voisiko oma yhdistyksenne olla yhtä lailla kuntanne ympäristötyössä mukana?

Turkuseura on mukana Turun kaupungin ilmastokampanjassa, jonka avulla Turku kannustaa asukkaita ja yrityksiä tekemään ilmastoystävällisiä tekoja. Yhdistys on ”1,5 asteen elämä” -nimisen kampanjan kummi. Millä tavalla oma yhdistyksenne voisi tukea kuntaanne ympäristön parempaan huomioon ottamiseen?

Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä. Käytännössä tavoitteen saavuttaminen tarkoittaa sitä, että tuolloin hiilidioksidipäästöjen on oltava yhtä suuret kuin niiden sidonta ilmakehästä.

Kampanja perustuu Pariisin ilmastosopimukseen, jonka tavoitteena on pysäyttää ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen. 

“Turkuseura haluaa edistää kaupungin hiilineutraalisuutta ja ympäristöystävällisiä liikenneratkaisuja. Olemme innolla mukana kannustamassa turkulaisia asukkaita, yrityksiä ja yhteisöjä ilmastotekoihin”, sanoo Turkuseuran toiminnanjohtaja Kati Leskinen. 

Turkuseura tekee Turun kaupungin kanssa koko ajan yhteistyötä monen asian tiimoilta, joten sen oli luontevaa pohtia yhdessä kaupungin kanssa, miten se voisi olla mukana kamppiksessa.

Kestävä kehitys on myös Kotiseutuliiton yksi tärkeimmistä toiminnan kohteista. Liitto haastaa jäsenyhdistyksensä mukaan kampanjoimaan ympäristön puolesta omissa kunnissaan.  Yhdistys voi mm. vaatia kestävän kehityksen ohjelman laatimista kotikunnassa tai toimia muuten kestävyyden edistäjänä ja puolestapuhujana.

”Ilmastoteot eivät ole luopumista ja kurjuutta”

Turun kampanjassa kaupungin eri organisaatiot kehottavat ihmisiä konkreettisiin ympäristöystävällisiin tekoihin. Turkuseura kampanjan kummina kannustaa turkulaisia käyttämään liikennevälineenä jalkoja eli suosimaan kävelyä.

“Samalla pääsee tutustumaan rakkaaseen kotikaupunkiimme. Kävellen näkee myös paikkoja, joita ei muilla kulkuvälineillä näkisi – puhumattakaan terveysvaikutuksista”, fundeeraa Leskinen.

Kampanjan iskulause on Pasera ympärs Turkku! viittaa kävelemiseen.

Turun kaupunki haastaa kampanjalla kuntalaiset pohtimaan ilmastoystävällisiä elämäntyylejä nimenomaan positiivisena muutoksena.

“lmastoystävällinen elämä ei ole luopumista ja kurjuutta, vaan se tuo myös terveyttä ja hyvinvointia elämäämme. Parhaimmillaan se synnyttää uutta liiketoimintaa”, sanoo kampanjan koordinaattori Lotte Suveri.

Lue lisää Kotiseutuliiton kuntakampanjasta

Kestävyyden kuntakampanja