Nopean laajakaistan rakentamista tuetaan – Kotiseutuliittokin kannatti

13.11.2020 Uutinen

Nopean laajakaistan rakentamista tuetaan jälleen vuodesta 2021 alkaen. Hallituksen esitys liittyy valtion vuoden 2021 talousarvioon, jossa laajakaistan rakentamista varten on varattu viisi miljoonaa euroa.

Kotiseutuliittokin antoi aiheesta lausunnon, jossa lämpimästi kannatti tukea sinne, minne laajakaistayhteyksiä ei tehdä kaupallisesti. Toimivia yhteyksiä tarvitaan työnteon, yhdenvertaisten palveluiden ja elämysten sekä sosiaalisten suhteiden ja osallisuuden takaamiseksi.

Kotiseutuliitto myös korosti, että korona-aika on entisestään korostanut tehokkaiden laajakaistayhteyksien merkitystä, kun poikkeusaika on lisännyt etätyötä ja olemme pitäneet yhteyttä toisiin ihmisiin ja yhteisöihin verkon välituksellä.

Tuki kattaisi myös kakkosasunnot

Esitetyllä tuella nopeiden laajakaistayhteyksien piiriin olisi tavoitteena saada noin 10 000 uutta kotitaloutta. Hallitusohjelman mukaisesti tukea suunnattaisiin alueille, joille ei ole tulossa kaupallisesti nopeaa laajakaistaa ennen vuotta 2025.

– Tukiohjelma kattaisi kiinteän verkon lisäksi 5G-verkon kiinteät langattomat liittymät sekä vakituisten asuntojen lisäksi kakkosasunnot, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Kotiseutuliitto: Yhdenvertaisuus huomioitava

Kun myös yhteiskunnan tarjoamat palvelut ovat entistä enemmän digitaalisia, laajakaista on kansalaisten näkökulmasta yhteiskunnassa mukana olemisen elinehto. Sen lisäksi että peruspalvelut digitalisoituvat, myös yhteiskunnallinen vaikuttaminen tapahtuu entistä enemmän verkossa.

Internet ja toimivat laajakaistayhteydet tuovat myös taiteen ja kulttuuripalvelut jokaisen ulottuville sekä mahdollistavat elinikäisen oppimisen. Laajakaista parantaa kaikkien palvelujen ja sisältöjen saavutettavuutta ja sitä kautta yhdenvertaisuutta.

Laajakaistayhteyksien ulottaminen tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti mahdollisimman laajasti ja kattavasti koko maahan on nyt ja tulevaisuudessa erityisen perusteltua.

Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö. Liiton tärkeimpiin tehtäviin kuuluu jäsenistön edunvalvonta kotiseututyöhön ja paikallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Kotiseututyön keskusjärjestönä ja edunvalvojana Kotiseutuliitto pitää aktiivisesti yllä suhteita valtiovaltaan. Haluamme tuoda päättäjien tietoon jäsenistömme merkityksen muun muassa paikallisen demokratian, kulttuurin ja yhteistyön edistäjinä. Liitto tekee aloitteita ja antaa lausuntoja muun muassa julkishallinnolle omaa alaansa koskevissa kysymyksissä.