Neljälle yhdistykselle kunniamaininnat seurantalon hyvästä korjaamisesta

28.11.2011 Tiedote

Mäkiäisten Työväenyhdistykselle on 28. marraskuuta myönnetty vuoden 2011 Hyvän korjauksen tunnustuspalkinto Mäkiäisten työväentalon perusparannus- ja laajennustyöstä. >> Uutinen

Palkinnon lisäksi Seurantaloasiain neuvottelukunta jakoi neljä kunniakirjaa. Alla lyhyet esittelyt palkituista taloista lehdistökuvineen.

Karjaalaiselle Pro Gardberg Centerille on 28. marraskuuta myönnetty Hyvän korjauksen kunniakirja Gardbergs Hus -talon korjaus- ja entistämistyöstä.

Gardbergs Husin korjaushankkeen myötä tyhjilleen jääneelle suojellulle asuinrakennukselle löydettiin yhteisöllinen käyttö. Käyttötarkoituksen muutoksesta huolimatta rakennuksen henki on säilynyt, sillä korjaus on tehty erityisellä pieteetillä. Rakennuksen huonejako on säilytetty ja korjauksessa on käytetty kautta linjan perinteisiä materiaaleja ja menetelmiä. Erityisesti voidaan mainita ulkovuorauksen käsittely tervan, pellavaöljyn ja tärpätin seoksella sekä sisätilojen koristemaalausten löytyminen ja entistäminen.

Rakennus on alun perin valmistunut professori John Gardbergin perheen asuintaloksi vuonna 1937.

I och med renoveringen av Gardbergs Hus kunde bostadsbyggnaden som stått tom börja användas för något som gagnar samfundet. Trots att användningsändamålet förändrades har byggnadens anda bevarats, eftersom renoveringen gjordes med särskild pietet. Byggnadens rumsdisponering bevarades och i renoveringen användes genomgående traditionella material och metoder. Särskilt kan man nämna behandlingen av väggbeklädnaden med en blandning av tjära, linolja och terpentin samt framtagningen och restaureringen av dekorationsmålningarna inomhus.

Huset byggdes ursprungligen som bostadshus för professor John Gardbergs familj år 1937.


Kotkan Vapaaehtoiselle Palokunnalle on 28. marraskuuta myönnetty Hyvän korjauksen kunniakirja Kotkan VPK-talon vesikaton ja julkisivujen korjaus-, maalaus ja entistämistyöstä.

Kunniakirja annetaan VPK-talon osakorjauksesta, joka koskee ulkovaippaa. Korjauksessa on onnistuttu huomioimaan ja säilyttämään eriaikaiset historialliset kerrokset. Korjaus on parantanut rakennuksen ja koko ympäristön arvokkuutta. Raati arvosti säästeliästä korjaustapaa, jossa vain todella uusimisen tarpeessa olleet osat on uusittu vanhaa vastaavalla tavalla.

Julkisivujen väritys on onnistuneesti muutettu noudattelemaan vanhimman historiallisen osan väriskaalaa. Raati piti mielenkiintoisena ratkaisua, jossa rakennuksen ulko-ovien uusimistarve on ratkaistu suunnittelemalla uudet pääovet rakennuksen 1910-luvun asun mukaisesti uusrenessanssi- ja jugendhenkeen.

Kotkan VPK:n talo on valmistunut vuonna 1889 ja se kuuluu Kotkan ortodoksisen kirkon ja Kirkkopuiston muodostamaan valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön. Rakennuksen suunnitteli rakennusmestari P.O. Nykman ja laajennuksen arkkitehti Vilho Penttilä (1903–05). Nykyinen ulkoasu on arkkitehti Akseli Toivosen käsialaa vuodelta 1912.


Nivalalaiselle Maliskylän Nuorisoseuralle on 28. marraskuuta myönnetty Hyvän korjauksen kunniakirja seurantalo Liittolan korjaamis- ja huoltotöistä.

Maliskylän Nuorisoseura on pitänyt kylän ainoaa kokoontumistilaa kunnossa talkooponnistuksin. Jatkuvissa korjauksissa on säilytetty rakennuksen henki käyttäen perinteitä kunnioittavia korjaustapoja, viimeksi on korjattu ikkunat. Keittiön ja lautalattioiden korjaaminen on turvannut rakennuksen käytön. Perinteisen seurantalon viihtyisää tunnelmaa lisäävät mm. taloon hankittu kirkkokamiina ja hyvin säilytetyt näyttämökulissit. Myös ympäristön hoitoon on kiinnitetty huomiota.

Liittolan alkuperäinen rakennusvuosi on 1903, talo on siirretty ja laajennettu nykyiselle paikalle vuonna 1956.


Sääksmäen Maa- ja Kotitalousseuralle on 28. marraskuuta myönnetty Hyvän korjauksen kunniakirja Seurantalo Kelhin korjaus- ja entistämistyöstä.

Palkintoraadin mukaan Kelhin seurantaloa on korjattu kauniisti kokonaisvaltaisen suunnitelman pohjalta. Erityisen maininnan ansaitsee salin alkuperäisten seinäpinnoitteiden (ensopahvit) säilyttäminen, koristemaalausten entistäminen ja ikkunoiden korjaaminen. Myös talon saavutettavuuteen on kiinnitetty huomiota.

Seurantalo Kelhi on valmistunut vuonna 1922. Talon erityispiirteenä voidaan pitää salin koristemaalauksia, jotka ovat taiteilija Kalle Carlstedin käsialaa.