Hyvän korjauksen palkinto vuonna 2011 Mäkiäisten Työväenyhdistykselle

28.11.2011 Tiedote

Mäkiäisten Työväenyhdistykselle on 28. marraskuuta myönnetty vuoden 2011 Hyvän korjauksen tunnustuspalkinto Mäkiäisten työväentalon perusparannus- ja laajennustyöstä. Talo sijaitsee Pöytyällä Varsinais-Suomessa.

Seurantaloasiain neuvottelukunta myöntää Hyvän korjauksen tunnustuspalkinnon vuosittain seurantalolle, jota on korjattu perinteitä kunnioittaen, hyvän korjaustavan mukaan ja joka on korjauksen tuloksena käyttäjien kannalta hyvin toimiva. Palkinto jaettiin nyt toista kertaa.

Mäkiäisten työväentalon korjaustyössä on tunnistettu ja säilytetty talon aiempien vaiheiden kerrostumia, ja kaksi uutta laajennusosaa on toteutettu rakennuksen ominaispiirteisiin hyvin sopivalla tavalla. Reilun vuosikymmenen kestänyt korjaus- ja laajennusurakka on toteutettu massiivisella talkoopanoksella.

Palkintoraati kiittää hankkeen huolellisesta, rakennuksen historian huomioivasta kokonaisvaltaisesta suunnittelusta. Myös rakennuksen ja ympäristön esteettömyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Talosta on muodostunut koko kuntaa ja laajempaakin aluetta palveleva yhteinen tila, jolla on erittäin runsaasti käyttöä.

Mäkiäisten työväentalo on alun perin vuonna 1914 kahden riihen ja yhden pajan vanhoista hirsistä rakennettu tyypillinen pieni työväentalo, jota on tätä ennen laajennettu jo kahteen otteeseen.

Palkinnon lisäksi Seurantaloasiain neuvottelukunta jakoi neljä kunniakirjaa. Kunniakirjat myönnettiin karjaalaiselle Pro Gardberg Centerille Gardbergs Hus -talon korjaus- ja entistämistyöstä, Kotkan Vapaaehtoiselle Palokunnalle Kotkan VPK:n talon vesikaton ja julkisivujen korjaus-, maalaus ja entistämistyöstä, nivalalaiselle Maliskylän Nuorisoseuralle Liittolan korjaamisesta ja huoltamisesta sekä Sääksmäen Maa- ja Kotitalousseuralle Valkeakoskelle Seurantalo Kelhin korjaus- ja entistämistyöstä.

Ehdokkaita palkinnon saajaksi tuli kaikkiaan 24, ehdottajina yksityisiä henkilöitä, yhdistyksiä ja yhteisöjä sekä viranomaisia. Hyvän korjauksen palkinnon saajaa voi ehdottaa vuosittain tammikuusta toukokuun loppuun.

Suomen Kotiseutuliiton yhteydessä toimiva Seurantaloasiain neuvottelukunta on seurantaloja omistavien yhdistysten keskusjärjestöjen perustama yhteistyöelin, jossa ovat mukana myös opetus- ja kulttuuriministeriön, ympäristöministeriön ja Museoviraston sekä Kuntaliiton edustajat.