Kysely: Korona koetellut rajusti paikallismuseoita – jopa miljoonan euron menetykset

29.5.2020 Tiedote

Koronapandemia on vaarantanut oleellisesti maamme satojen paikallismuseoiden ja paikallisten erikoismuseoiden toimintaa, selviää opetus- ja kulttuuriministeriön kyselystä, jossa Kotiseutuliitto toimi kumppanina paikallismuseoiden ja seurantalojen osalta.

Kysely toteutettiin huhtikuun viimeisellä viikolla. Tilanteen ei kulttuurialalla arvioida lähiaikoina parantuvan. Ministeriön kyselyyn vastasi kaikkiaan noin 1600 kulttuurialan toimijaa, joista 127 oli paikallismuseoita. Monen museon tulevaisuus riippuu lähikuukausista, jotka ovat arvaamattomia.

Paikallismuseoissa monia huolenaiheita – kesän aukiolo vaarassa

Paikallismuseoiden ja paikallisten erikoismuseoiden vastausten perusteella 2/3 museoista arvioi pystyvänsä toteuttamaan toimintaa suunnitellusti tai tärkeimmiltä osin vastaushetkeen asti, mutta loppukevään ja alkukesän osalta yli 56% vastaajista arvioi tehtävän vaarantuvan olennaisesti. Tämä johtunee ensisijaisesti siitä, että kesätoimintaan keskittyneiden museoiden osalta avaamisen suunnittelu- ja valmisteluaika olisi ollut kevät, ja kesän toimintaa ei pystytä välttämättä aloittamaan.

Poikkeustilanteen aiheuttamat suurimmat huolenaiheet:

 • kesän aukiolon toteutuminen ja epätietoisuuden aiheuttama epävarmuus
 • peruutetut tapahtumat
 • peruutetut ryhmävaraukset ja -vierailut
 • kokousten peruuttaminen tai siirtäminen
 • menetetyt tulot ja taloudelliset mahdollisuudet.

Jopa miljoonan menetykset – epävarmuus kuormittaa vapaaehtoisuuteen pohjaavia toimijoita

Monissa vastauksissa huolehdittiin poikkeusolojen luomasta taloudellisesta epävarmuudesta. Kevään osalta paikallismuseot arvioivat noin 300 000 euron tulonmenetyksiä ja kesän osalta odotetaan jopa yli 700 000 euron tulonmenetyksiä, mikäli rajoitukset vaikuttavat paikallismuseoiden toimintaan myös kesällä.

Vaikka paikallismuseoiden keskimääräiset tulot eivät ole euromääräisesti suuria, niillä on suuri merkitys pienille toimijoille. Paikallismuseot menettävät lipputulot, ja monella toimijalla on normaalisti tuloja myös tilojen ulosvuokrauksesta. Toimijoiden vähäiset varat menevät kiinteisiin kuluihin ja mahdollisuudet toiminnan kehittämiseen heikkenevät. Tämä voi näkyä paikallismuseoiden toiminnassa myös ensi vuonna.

Moni vapaaehtoisista kuuluu riskiryhmiin, mikä tuo vaikeuksia mm. paikallismuseoiden korjausten edellyttämään talkootyöhön.

Taloudellisia ja vapaaehtoisten toimintaan liittyviä huolia:

 • Yhteensä keväältä ja kesältä on odotettavissa jopa miljoonan euron tulonmenetykset.
 • Vapaaehtoistoiminta on keskeytynyt, mikä vaikuttaa lamauttavasti paikallisyhteisöön.
 • Museokohteiden korjaustyöt seisovat ja museorakennusten tila heikkenee.
 • Kouluyhteistyö on kevään osalta jäänyt pois, ja erilaiset tapahtumat ja varaukset on peruttu.
 • Kesätyöntekijöiden rekrytointi on vaikeutunut tai lopetettu.
 • Osassa paikallismuseoista on vakinaista henkilöstöä, jota on lomautettu.
 • Joissain museokohteissa on jouduttu jo ottamaan lainaa kiinteisiin kuluihin.

Kesäkausi huolestuttaa, vaikka kotimaan matkailu on nosteessa

Kesäkauden toimintamahdollisuudet huolettavat monessa paikallismuseossa. Osa museoista on jo päätetty pitää kiinni tämän kesän, osa odottaa tietoa rajoituksista ja aikoo pitää auki museokävijöiden turvallisuudesta huolehtien. Kesällä on kuitenkin odotettavissa runsasta kotimaan matkailua, koska ulkomaan matkat jäävät lomailijoiden ohjelmasta pois. Paikallismuseoiden palveluille olisi siis kysyntää.

Vastausten perusteella kesäkauden toimintamahdollisuudet huolettavat:

 • Osa toimijoista varautuu perumaan kesän yleisötoiminnan, eikä kesäsesonki toteudu.
 • Kesän isoilla tapahtumilla on merkittävä rooli varainkeruussa, nyt ne peruuntuvat.
 • Ryhmämyynti näyttelee merkittävää osaa tuloissa ja todennäköisesti peruuntuu.
 • Kiinni pitäminen vaikuttaa dramaattisesti monen museon ja sitä ylläpitävän yhteisön talouteen.
 • Osan mielestä on mahdollista, että toiminta päättyy lopullisesti.
 • Uhkana, miten rahoittaja (kunta) suhtautuu museon rahoitukseen, jos yksi vuosi ollaan kiinni.
 • Tyypillisesti paikallismuseoiden tapahtumia ja näyttelytoimintaa ei voida järjestää enää syyskaudella, joten jos kesäkausi menetetään, menetetään koko vuosi.
 • Vaikka museo olisi kesän auki, jää iso osa kävijöistä mahdollisesti kotiin.
 • Pahimmillaan koko vuoden tulot jäävät saamatta ja työntekijät palkkaamatta.

Rakennusperintö ja sosiaalinen pääoma uhattuna

Monissa museoissa kaikki suunnitellut museorakennusten korjaustoimenpiteet on keskeytetty. Monella museolla toiminnasta on jäänyt pois kehittäminen, jota tehdään yleensä touko-kesäkuussa.

 • Arvokas rakennusperintö on tämän vuoden jälkeen entistä heikommassa tilassa.
 • Sulkemisen jatkamisella on myös laajat sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvät vaikutukset.
 • Riskiryhmät eivät pääse mukaan toimintaan pitkään aikaan.
 • Vastauksissa nousevat esille myös syrjäytymisvaara, epävarmuus ja toiminnan hiipuminen.

Poikkeustilanne vauhdittanut digiloikkaa osassa museoita

Sesongin kiinnioloon on joissain museoissa varauduttu verkkotapahtumilla ja -näyttelyillä. Näyttelyitä on joissain paikallismuseoissa videoitu ja näin tehty ne saavutettaviksi. Digitaalisen näkyvyyden parantamista on suunniteltu ja toteutettu esim. Seinätön museo – ja eMuseo-sovelluksilla sekä striimaamalla. Osassa museoissa on voitu keskittyä kokoelmatyöhön, kun yleisötyötä ei ole tänä keväänä ollut.

Monessa paikallismuseossa ongelmia aiheuttavat tekniikan rajalliset mahdollisuudet sekä uuden tekniikan kustannukset. Resurssien ja välineiden rajallisuus vaikeuttaa paikallismuseoiden digitaalistumista. Moni vastaaja koki, että digitaalisiin palveluihin ei ole mahdollisuutta tai resursseja. Paikallismuseot kaipaisivatkin digiloikkansa tukea.

 

Suomen Kotiseutuliitto toteutti analyysin paikallismuseoiden ja paikallisten erikoismuseoiden tilanteesta yhdessä Museoviraston kanssa. Lue lisää OKM:n kyselystä taiteen ja kulttuurin toimialalle: https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kysely-koronapandemia-koetellut-taiteen-ja-kulttuurin-toimialaa-rajusti

Kotiseutuliiton tuki- ja ohjevinkit turvalliseen toimintaan paikallismuseoissa: https://kotiseutuliitto.fi/jasenille/kotiseututyo-koronan-aikaan/turvallisesti-paikallismuseossa/

Paikallismuseot

 • Suomessa lähes 1000 paikallismuseota
 • paikallismuseoista 730 kuntien ja yhdistysten ylläpitämiä
 • kirjastojen jälkeen alueellisesti kattavin kulttuuripalveluverkostomme
 • vuosittain miljoona kävijää
 • kokoelmissa 2,4 miljoonaa kohdetta
 • hoidossa 3000 rakennusta
 • pääosin ei-ammatillisesti hoidettuja
 • vapaaehtoistyössä vuosittain 10 000 ihmistä
 • jokainen museokävijä kasvattaa museon lähialueen taloutta 32–49 eurolla