Asiantuntijat käsittelevät blogissamme Kotiseutuliiton vaaliteemoja

15.3.2023 Uutinen

Eduskuntavaalit lähestyvät. Ennakkoäänestys täällä kotimaassa alkaa keskiviikkona 22. maaliskuuta ja jatkuu tiistaihin 28. maaliskuuta saakka. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 2. huhtikuuta. Kotiseutuliitto on koonnut omat vaaliteemamme ja tavoitteet tulevaan hallitusohjelmaan. Päivi Kurikka, Mikko Härö, Katriina Siivonen ja Terhi Pietiläinen käsittelevät blogissamme teemojamme. Äänelläsi on merkitystä! Kysy ehdokkaaltasi ennen lopullista valintaa, mitä hän ajattelee näistä alla olevista aiheesta.

Kotiseutuliiton hallitusohjelmatavoitteet 2023–2027

Teema: Kaikilla on oikeus kotiseutuun

Jokaisella on oikeus turvalliseen ja hyvään elämään kotiseudullaan. Jokaisella on oikeus osallistua ja vaikuttaa asuinpaikkansa kehittämiseen. Yhteiseksi koettu kotiseutu vahvistaa demokratiaa ja hyvinvointia. Uusien asukkaiden kotoutumista tulee edistää. Lähidemokratiaan ja asukasvaikuttamiseen on kehitettävä uusia toimintamuotoja. Monipaikkaisuuden esteitä on purettava.

31.1.2023 Päivi Kurikka, oikeusministeriö:

Kotoutuminen, lähidemokratia, ympäristö, kulttuuriperinnön jatkuvuus ja seurantalot ovat Kotiseutuliiton hallitusohjelmatavoitteiden keskiössä

Teema: Kestävyyttä tuettava moninaisesti

Kulttuurinen kansalaistoiminta toteuttaa kestävän kehityksen tavoitteita ja tuottaa hyvinvointia sekä tekijöille että kokijoille. Sillä on ratkaiseva merkitys erityisesti kulttuurin katvealueilla, niin haja-asutusalueilla kuin lähiöissäkin. Kestävän kehityksen tavoitteita on konkretisoitava ja vauhditettava. Kulttuuriseen moninaisuuteen on laadittava laajapohjainen toimintaohjelma.

27.2.2023 Katriina Siivonen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Kotoutuminen, lähidemokratia, ympäristö, kulttuuriperinnön jatkuvuus ja seurantalot ovat Kotiseutuliiton hallitusohjelmatavoitteiden keskiössä

Teema: Kulttuuriperintöä vaalittava ylisukupolvisesti

Yhteinen kulttuuriperintö on voimavara, jota tulee vaalia, kehittää ja hyödyntää laaja-alaisesti.

Ihmisten ja yhteisöjen vastuuta, osallisuutta ja oppimista kulttuuriperinnöstä tulee vahvistaa. Valtioneuvoston kulttuuriperintöstrategia tulee toimeenpanna ja rakennusperinnön rahoitusta lisätä. Ylisukupolvisen kulttuuriperintötyön mallia on kehitettävä ja laajennettava.

10.3.2023 Terhi Pietiläinen, Karjalan Liiton toiminnanjohtaja ja kansatieteen väitöskirjatutkija

Mämmi lumihangessa – eräs tarina moninaisen kotiseudun kulttuuriperinnöstä

Teema: Seurantalojen tulevaisuus turvattava

Suomen noin 2000 seurantaloa ovat aktiivisia kansalaistoiminnan keskuksia. Ne mahdollistavat harrastamisen joka puolella maata. Myös talojen rakennusperintö on arvokasta: niiden kestävä hoito on resurssiviisasta ja ylläpitää perinteisiä korjaustaitoja. Korona ja energiakriisi ovat ajaneet monet seurantalot vaikeuksiin. Niiden toiminta täytyy turvata ja seurantalojen korjausavustuksen tasoa tulee nostaa.

10.2.2023 Mikko Härö, Seurantaloasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja

Kotoutuminen, lähidemokratia, ympäristö, kulttuuriperinnön jatkuvuus ja seurantalot ovat Kotiseutuliiton hallitusohjelmatavoitteiden keskiössä