Rakennetaan yhdessä Kotiseutuliiton kuntavaalikampanja 2021

29.9.2020 Uutinen

Kotiseutuliitto rakentaa yhdessä jäsenistönsä kanssa Läheisyys on voimaa -nimistä kuntavaalikampanjaa kaikkien kotiseututyön tekijöiden ja paikallistoimijoiden tueksi.

Kampanja tarjoaa eväitä siihen, kuinka kotiseututyön sisältöjen ja tekijöiden merkitystä kunnan elinvoimalle ja kuntalaisten hyvinvoinnille pidetään esillä kuntavaalikeskusteluissa – joka kunnassa.

Kampanjaa varten Kotiseutuliitto haluaa kuulla jäseniään: mitkä teemat tulisi nostaa kuntavaalikampanjassa esille? Ota kantaa ja vastaa verkkokyselyyn 20.11.2020 mennessä. Verkkokyselyn linkki on lähetetty jäsenille 29.9.2020. 

Miksi tarvitaan kuntavaalikampanja?

Huhtikuun 2021 kuntavaaleissa kunnan asukkaat valitsevat lähimpänä asukkaiden arkea olevat päättäjät, kunnanvaltuutetut. Valtuusto on kunnan ylin toimielin. Kuntavaaleissa ratkaistaankin monta paikallista asiaa sosiaali- ja terveyspalveluista koulutukseen, yrittämisestä kulttuuriin ja kaavoitukseen.

Kuntavaaleissa myös ratkaistaan, millainen kotikunta juuri teillä on. Kotiseutuyhdistysten ja muiden paikallisyhdistysten merkitys jokaisen kunnan ja kuntalaisten hyvinvointiin ja kunnan elinvoimaisuuteen on mittaamattoman iso. Paikallinen kotiseututyö tarvitsee yhteistyön ja vuoropuhelun lisäksi myös resursseja.

Kotiseutuliiton jäsenten näkemysten avulla rakentuu koko kotiseutuliikkeen yhteinen Läheisyys on voimaa -kuntavaalikampanja.

Kampanjassa tuodaan esille paikallistoimijoiden tekemän työn tärkeys kuntalaisille ja kunnan eri palveluille. Kampanja tarjoaa eväitä myös paikalliseen vaalikeskusteluun.

Kyselyssä kysytään seuraavat kysymykset:

  1. Mitkä teemat tai mikä teema tulisi sinun tai edustamasi yhteisön mielestä nostaa kotiseutuliikkeen yhteisessä kuntavaalikampanjassa esille?
  2. Mistä asiasta tai millaisista asioista juuri sinun kotikunnassasi pitäisi puhua?
  3. Mihin asioihin tai teemoihin tulevien kunnanvaltuutettujen pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota?
  4. Miten kotiseututyön arvostus näkyy kotikunnassasi?

Kotiseutuliitto valvoo jäsenistönsä etuja

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö. Liiton tärkein tehtävä on jäsenistön edunvalvonta ja neuvonta kotiseututyöhön, paikallisuuteen ja kulttuuriperintöön liittyvissä kysymyksissä.

Kotiseututyön keskusjärjestönä ja edunvalvojana Kotiseutuliitto pitää aktiivisesti yllä suhteita valtiovaltaan. Haluamme tuoda päättäjien tietoon jäsenistömme merkityksen muun muassa paikallisen demokratian, kulttuurin ja yhteistyön edistäjinä.

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja yksi maamme suurimmista kansalaisjärjestöistä. Liiton keskustoimisto, 15 aluejärjestöä ja noin 750 jäsenyhdistystä ympäri Suomen tarjoavat yli 150 000 paikallistoimijalle näköalapaikan paikalliskulttuuriin sekä vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia. Liiton jäsenistöön kuuluu myös yli 100 kuntaa ja kaikki maakuntien liitot, mikä takaa paitsi alueellisen kattavuuden myös joustavan tiedonkulun ja lukuisat yhteistyömahdollisuudet hallinnon ja ruohonjuuritason toimijoiden välillä. Kotiseutuliitto vastaa myös seurantalojen korjausavustuksen jaosta ja tarjoaa asiantuntija-apua seurantalojen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.