Kuntakampanja haastaa paikallisyhdistyksiä toimintaan kestävyyden puolesta

14.10.2021 Uutinen

Kestävä kehitys on yksi Kotiseutuliiton tämän hetken tärkeimmistä toiminnan kohteista. Haastamme yhdistysjäsenemme mukaan kestävyyden kuntakampanjaan omissa kotikunnissaan.

Avasimme tällä viikolla kestävyyden kuntakampanjan paikallisille jäsenyhdistyksillemme lähetetyllä kampanjakirjeellä. Kampanjassa kannustamme yhdistyksiä olemaan aktiivisia kotikunnissaan. Yhdistys voi vaatia kestävän kehityksen ohjelman laatimista kotikunnassa tai toimia muuten kestävyyden edistäjänä ja puolestapuhujana.

Monia tapoja osallistua

Kampanjakirjeessä toimme esiin kolme tapaa osallistua kampanjaan. Monia muitakin tapoja edistää kestävyyttä kunnissa voi keksiä ja ottaa käyttöön oman kotikunnan tilanteen ja toimien mukaan. Tuomme kampanjasivullamme mielellämme esiin hyviä ideoita ja käytännön toteutuksia kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Kuntalaisaloite kestävän kehityksen ohjelman laatimiseksi

Yksi tapa osallistua kampanjaan on laatia kuntalaisaloite, jossa vaaditaan kestävän kehityksen toimenpideohjelman laatimista niissä kunnissa, joissa sellaista ei vielä ole. Kampanjakirjeen mukana yhdistykset saivat tekstipohjan aloitteen laatimiseksi. Kuntalaisaloitepohja löytyy myös kampanjasivultamme. Yhdistykset voivat olla aloitteellisia kotikuntansa suuntaan myös yhdessä ja laatia aloitteen usean yhdistyksen yhteistyönä.

Osallistuminen ja ideat näkyväksi kampanjasivullamme

Toivomme runsasta osallistumista kestävyyden kuntakampanjaan eri puolilla Suomea. Kokoamme kampanjasivullemme tiedot niistä yhdistyksistä kotikuntineen, jotka ilmoittautuvat mukaan kampanjaan. Hyvät kestävyyttä edistävät ideat ja toimintatavat pääsevät siellä myös esiin.

Kestävyyden kuntakampanjan sivu: https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/hankkeet/kestavyyden-kuntakampanja/