Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailun voitot Kirkkonummelle ja Pyhäjoelle

27.3.2024 Uutinen
Winnelska skolanin oppilaiden voitokas työ, Our heritage, Kirkkonummi, past to the future. Voit tutustua koko kilpailutyöhön alla olevasta linkistä.

Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailun voittajiksi on valittu Pyhäjoen Saaren koulun ja Kirkkonummen Winellska skolanin oppilaiden työt. Lisäksi kunniamaininnan saivat työt Parolan yhteiskoulusta Hattulasta ja Kivikon koulusta Kemistä.

Kilpailutehtävänä oli etsiä vastausta kysymykseen mitä on meidän eurooppalainen elävä kulttuuriperintömme. Lapset ja nuoret kertoivat elävästä perinnöstä videoilla, kollaaseilla, maalauksilla ja muilla kuvaesityksillä sekä niitä täydentävillä tarinoilla.

Voittajatöiden aiheina suomalainen koulu ja monimuotoisen kulttuuriperinnön kytkeytyminen kestävään kehitykseen

Kilpailun alle 12-vuotiaiden sarjan voitti pyhäjokelaisen Saaren koulun oppilaiden työ Suomalainen koulu kulttuuriperintönä. Tuomariston hurmanneessa animaatiossa juhlistetaan suomalaisen koulujärjestelmän perintöä. Työn tekijäkaksikko nostaa esiin niin ilmaisen kouluruuan, arkkitehtuurin merkityksen kuin kaverisuhteiden tärkeyden.

Alle 18-vuotiaiden sarjassa voiton vei Kirkkonummen Winellska skolanin The Environmental Groupin oppilaiden Our heritage, Kirkkonummi, past to the future. Tuomaristo ihastui monikerroksiseen kollaasiin ja vaikuttavaan tekstiin, jossa tuodaan hienosti esiin kestävän kehityksen näkökulma ja aikajänne menneisyydestä tulevaan. Työssä toivon ja osallisuuden näkökulma sekä aktiivisen toiminnan elävä perintö tulevat esiin vahvoina. Tuomaristo näki työssä myös vahvat yhtymäkohdat yhteiseurooppalaiseen kulttuuriin ja arvoihin. Voittaneet ryhmät palkitaan 200 euron rahapalkinnoilla.

Tuomaristo myönsi myös kolme kunniamainintaa. Kunniamaininnan saivat Kivikon koulun oivallinen video Lucia-juhlan merkityksestä koulun oppilaille ja Parolan koulun hienot videot Talvinen suomi sekä Hämeenlinna ja Aulanko.

Voittaneet kilpailutyöt edustavat Suomea Young European Heritage Makers -kilpailussa

Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailu järjestetään vuosittain osana Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä. Kilpailu kutsuu lapsia ja nuoria kertomaan heille tärkeästä kulttuuriperinnöstä.

Kilpailu on osa European Heritage Days -ohjelmaa ja Young European Heritage Makers -kilpailun kansallinen osakilpailu. Voittaneet työt edustavat Suomea Euroopan laajuisessa Young European Heritage Makers -kilpailussa, jonka voittajat selviävät myöhemmin keväällä.

Voittajat ja kunniamaininnan saaneet työt

Pysäytyskuva Saaren koulun oppilaiden työstä Suomalainen koulu kulttuuriperintönä, joka voitti kilpailun nuorempien osallistujien sarjan. Voit katsoa koko kilpailutyön alla olevasta linkistä.

Voittaja 2012–2017 syntyneiden sarjassa: ”Suomalainen koulu kulttuuriperintönä”, Saaren koulu, Pyhäjoki

Tuomariston arvioita: ”Hurmaava animaatio, jossa juhlistetaan arvokasta koulujärjestelmäämme erilaisine kohokohtineen, kuten ilmaisine kouluruokineen. Tekijät ovat valinneet aiheen, jonka he hyvin tuntevat ja johon heillä on vahva tunneside – onhan suomalainen koulu heistä maailman paras. Aihetta on käsitelty monipuolisesti eri näkökulmista ja työhön on paneuduttu.”

Voittaja 2006–2011 syntyneiden sarjassa: ”Our heritage, Kirkkonummi, past to the future”, The Environmental Group of Winellska skolan, Kirkkonummi, Finland

Tuomariston arvioita: ”Kilpailutyö esittää katsojalle monikerroksisen kuvallisen palapelin, joka kutsuu oivaltavasti pohtimaan Kirkkonummen paikallisen kulttuuriperinnön kerroksellisuutta. Teksti oli erittäin vakuuttava, huomioon oli hienosti otettu kestävän kehityksen näkökulmat ja aikajänne menneisyydestä tulevaisuuteen.”

Kunniamaininta 2012–2017 syntyneiden sarjassa: ”Kivikon koulun Lucia –kulkue”, Kivikon koulu, Kemi

Tuomariston arvioita: ”Kattava ja havainnollinen esitys oppilaille läheisestä perinteestä. Eri osallistujien näkökulmat täydentävät kuvaa Lucia-kulkueesta elävänä perintönä ja erityisenä hetkenä oppilaiden kouluvuodessa.”

Kunniamaininta 2006–2011 syntyneiden sarjassa: ”Talvinen Suomi”, Parolan Yhteiskoulu, Hattula

Tuomariston arvioita: ”Tekijät ovat perehtyneet syvällisesti ja monipuolisesti suomalaiseen aineettomaan kulttuuriperintöön. Valinnat ovat harkittuja, ja perinteet tuodaan nykypäivään oivaltavan kuvakerronnan avulla. Teknisesti video on tasokas, ja työn jälki on huolellista. Mukana on myös huumoria ja iloa.”

Kunniamaininta 2006–2011 syntyneiden sarjassa: ” Hämeenlinna ja Aulanko”, Parolan Yhteiskoulu, Hattula

Tuomariston arvioita: ”Kilpailutyön video esittelee selkeästi monipuolisia kuvakerronnan keinoja käyttäen Hämeen linnan ja Aulangon historiaa. Työssä välittyy oivaltavasti, kuinka menneisyys näkyy arkipäivämme kulttuuriympäristöissä.”

Lisätietoja kilpailusta ja Euroopan kulttuuriympäristöpäivistä