Koulutuskierros paikallismuseonhoitajille alkaa!

24.8.2018 Tiedote

Ensimmäiseen koulutukseen Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa voi nyt ilmoittautua

Suomen sadat paikallismuseot muodostavat koko maan kattavan, matalan kynnyksen kulttuuripalveluiden verkoston, jonka tapahtumista, näyttelyistä ja muusta toiminnasta nauttii valtava määrä ihmisiä. Monissa paikallismuseoissa kaivataan kuitenkin koulutusta tukemaan paikallisen kulttuuriperinnön säilyttämistä ja esille tuomista.

Tähän kysyntään vastaa Suomen Kotiseutuliiton suunnittelema koulutuskierros paikallismuseotoimijoille, joka käynnistyy tänä syksynä. Koulutus tarjoaa eväitä paikallismuseon hoitamiseen, keinoja oman museon kehittämiseen sekä innostusta ja vertaistukea muilta paikallismuseotoimijoilta.

Kotiseutuliitto toteuttaa koulutuskierroksen yhteistyössä maakuntamuseoiden kanssa. Kymmenen koulutuksen kierros alkaa syksyllä 2018 ja kestää vuoden 2019 loppuun. Koulutusta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Voimavaroja ja tietoa museotyöhön

Koulutus vahvistaa ja jakaa olemassa olevaa osaamista ja paikallismuseokentän onnistumisia, innostaa jatkamaan omaa vapaaehtoistyötä ja auttaa löytämään oman museon ja sen kokoelman identiteetin. Koulutukseen kuuluu esimerkiksi oman museon kehittämiseen keskittyvä työpaja sekä muuta yhdessä oppimista.

Tärkeää on toki tarjota koulutusta paikallismuseonhoidon perusteista. Kotiseutuliiton toteuttaman kyselyn perusteella koulutusta kaivataan erityisesti kokoelmanhoidosta ja viestinnästä. Myös paikallismuseoiden merkitystä ja roolia pohditaan koulutuksessa.

– Monien mielestä museo on yhtä kuin senhetkinen näyttely. Todellisuudessa museo on paljon enemmän, sillä taustalta löytyy runsaasti erilaisia toimintoja ja periaatteita. Jotta voisi ottaa menestyksellisesti vastuuta museon ylläpidosta, kannattaa ymmärtää sekä periaatteet että oman museon päämäärät. Juuri siksi on syytä osallistua paikallismuseokoulutukseen, kannustaa museologian professori Janne Vilkuna.

Kotiseutuliiton valtuuston puheenjohtaja, paikallismuseoiden tunnettu puolestapuhuja Janne Vilkuna on yksi koulutuksen luennoitsijoista. Lisäksi tietämystään jakavat maakuntamuseoiden asiantunteva väki, vierailevat luennoitsijat sekä koulutuksen koordinaattori, Suomen Kotiseutuliiton suunnittelija Jonina Vaahtolammi.

Ilmoittautuminen ensimmäiseen koulutukseen Satakunnan ja Varsinais-Suomen paikallismuseotoimijoille on juuri alkanut. Koulutuskierroksen etenemisestä tiedotetaan Suomen Kotiseutuliiton verkkosivuilla.

Syksyn 2018 koulutukset paikallismuseonhoitajille

  • Satakunnan ja Varsinais-Suomen koulutus, Pori ja Turku: 5.–6. ja 13.10., ilmoittautuminen alkanut, lisätiedot ja ilmoittautumislinkki.
  • Lapin ja Tornionlaakson koulutus, Rovaniemi ja Tornio: 16.–17. ja 30.11., ilmoittautuminen alkaa syyskuussa.

Lue lisää koulutuksesta: https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/hankkeet/paikallismuseonhoitajan-koulutus/

Lisätietoja: Suunnittelija Jonina Vaahtolammi, Suomen Kotiseutuliitto, jonina.vaahtolammi@kotiseutuliitto.fi, puh. 09-612 63229

——

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja yksi maamme suurimmista kansalaisjärjestöistä. Liiton keskustoimisto, 15 aluejärjestöä ja noin 750 jäsenyhdistystä ympäri Suomen tarjoavat yli 150 000 paikallistoimijalle näköalapaikan paikalliskulttuuriin sekä vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia. Liiton jäsenistöön kuuluu myös 100 kuntaa ja kaikki maakuntien liitot, mikä takaa paitsi alueellisen kattavuuden myös joustavan tiedonkulun ja lukuisat yhteistyömahdollisuudet hallinnon ja ruohonjuuritason toimijoiden välillä. Kotiseutuliitto vastaa myös seurantalojen korjausavustuksen jaosta ja tarjoaa asiantuntija-apua seurantalojen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.