Kotiseutuliitto muistuttaa lasten oikeuksista osallisuuteen

19.11.2019 Uutinen

Tällä hetkellä vietetään lapsen oikeuksien viikkoa ja huomenna keskiviikkona 20.11. kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää. Vuodesta 2020 tulee merkkipäivä olemaan kalentereissakin liputuspäivänä ja liputtamisen aihetta tosiaan löytyy.

Hymyileviä lapsia leikkimässä kiipeilytelineessä.
Kuva: Lapsen oikeuksien viikko

Lapsen oikeuksien viikon ja päivän kansallisena teemana on tänä vuonna lapsen oikeus olla oma itsensä. Syrjimätön, ennakkoluuloja rohkeasti kyseenalaistava kasvuympäristö on jokaisen lapsen oikeus ja niiden tarjoaminen jokaisen aikuisen velvollisuus.

Omilla kotikulmilla kasvetaan huomisen tekijöiksi, kokijoiksi ja päättäjiksi, eikä ole yhdentekevää kuinka oma paikkakunta, kotiseutu ja yhteisö todella koetaan omaksi lapsuudessa ja nuoruudessa. Onko valloilla kokemus toiseudesta vai nähdäänkö yhteiset asiat yhteisinä ja tunnistetaanko oma merkitys yhteisössä ­­– omana itsenä, sellaisenaan arvokkaana. Kotiseututyön kentällä on mahdollisuus kohtaamiseen, kuulemiseen ja mukaan ottamiseen lapsen ja nuoren omassa kasvuympäristössä.

Sanoista tekoihin

YK:n lapsen oikeuksien julistuksen täyttäessä 30-vuotta, viettää Kotiseutuliitto 70-vuotisjuhlavuottaan. Liiton strategiaan on kirjattu tärkeäksi arvoksi osallisuus ja myös tällä hetkellä käynnissä olevassa strategiatyössä ovat osallistumisen mahdollisuuksien ja osallisuuden kokemuksen vahvistaminen nousemassa merkittäviksi teemoiksi. Lasten ja nuorten mahdollisuudet vaikuttaa omaan lähiympäristöön ovat rajalliset ja paikallistoimijoilla on paitsi mahdollisuus, myös vastuu tarjota jotakin tasa-arvoisesti kaikille asukkaille. Toimintatapojemme täytyy tukea eri-ikäisten mukanaoloa ja eri äänien kuulumista yhdenvertaisesti.

Iäkäs nainen opastaa nuorta neulomisessa
Kotiseutuliitto, Mestarit & kisällit. Kuva: Susanna Kekkonen /NOON

Kotiseutuliiton 2018 vuosikokouksen julkilausumassa painotettiin nuorten oikeutta kokea oma kotiseutu omaksi ja mahdollisuuksia vaikuttaa sen asioihin. Julkilausumaa on eletty todeksi vuonna 2019, jolloin Kotiseutuliitto on muun muassa Mestarit & kisällit -hankkeen kautta kannustanut ja tukenut paikallistoimijoita toimimaan ylisukupolvisesti – kuuntelemaan ja toimeenpanemaan myös lasten ja nuorten ajatuksia.

Otetaan asiaksi nyt ja tulevaisuudessa ottaa kaiken ikäiset paitsi huomioon, myös konkreettisesti mukaan yhteisten asioiden suunnitteluun ja tekemiseen. Annetaan arvoa ja tilaa eri-ikäisten erilaisille tavoille kokea omat kotikulmat ja oma kulttuuriperintö omaksi.
Kotiseutuliitto toivottaa kaikille oikein hyvää lapsen oikeuksien viikkoa!

 

Linkkejä:

Nuorille annettava mahdollisuus sitoutua omalle paikkakunnalle. Suomen Kotiseutuliiton vuosikokouksen julkilausuma 10.8.2018.

Lapsen oikeudet -sivusto. Tietoa YK:n lapsen oikeuksien julistuksesta ja lapsen oikeuksien viikko -kampanjasta sekä teemamateriaaleja kouluille, varhaiskasvatukseen, vapaa-ajantoimintaan ja viestintään.