Kotiseutuliitto kannattaa rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain muuttamista

31.8.2018 Uutinen

Kotiseutuliitto on antanut ympäristöministeriölle lausunnon rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain muuttamisesta. Lausunnossaan liitto kannattaa luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle.

Kotiseutuliitto samalla korostaa mm., että kun jatkossa ELY-keskuksen sijaan maakunta jakaa rakennusperinnön korjausavustuksia, on tärkeää, että avustusten taso pysyy vähintään nykyisellä tasolla. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että maakunnissa on asiantuntemusta korjausavustusten jakamiseen. 

Keskeisimmät muutokset ovat luopuminen ympäristöministeriön roolista alistus- ja muutoksenhakuviranomaisena, valituslupajärjestelmän käyttöönotto valitettaessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja mahdollisuus tietyin edellytyksin poiketa rakennussuojelupäätöksestä. Muutostarpeet johtuvat maakuntauudistuksesta ja hallitusohjelman tavoitteesta purkaa turhaa sääntelyä ja hallinnollista taakkaa sujuvoittamalla valitus- ja lupaprosesseja.

Tavoitteena on viranomaisten välisen työnjaon ja asianosaisten aseman selkeyttäminen rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain mukaisissa asioissa ja lain mukaisten menettelyjen sujuvoittaminen.

Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan sivulla kotiseutuliitto.fi/jarjesto/edunvalvonta/lausunnot

Luonnos hallituksen esitykseksi ja kaikki siitä annetut lausunnot on julkaistu Lausuntopalvelu.fi -palvelussa.