Keski-Suomen paikallismuseoille tarjolla koulutusta ja kehittämistä kesäkuussa

26.4.2019 Uutinen
Jyväskylän koulutuksessa kuullaan muun muassa Hankasalmen museon kehittämisestä. Kuva: Rosita Sinettä.

Syksyllä käynnistynyt Suomen Kotiseutuliiton koulutuskierros paikallismuseonhoitajille kiertää Suomea ahkerasti tänä vuonna. Kesäkuussa kolmepäiväinen koulutus järjestetään Jyväskylässä.

Suomen sadat paikallismuseot tekevät arvokasta työtä paikallisen kulttuuriperinnön parissa, mutta museoissa on toivottu koulutusta. Suomen Kotiseutuliiton suunnittelema koulutus tarjoaa eväitä paikallismuseon hoitamiseen, keinoja oman museon kehittämiseen sekä vertaistukea muilta paikallismuseotoimijoilta.

Kotiseutuliitto järjestää Jyväskylässä koulutuksen yhdessä Keski-Suomen maakuntamuseon kanssa. Koulutusta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kokoelmia, viestintää ja oman museon kehittämistä

Koulutuksessa kuullaan muun muassa paikallismuseoiden roolista ja kulttuuriperinnöstä, kokoelmien hoidosta, yleisötyöstä sekä viestinnästä ja markkinoinnista. Koulutukseen kuuluu lisäksi työpajoja ja pieni kirjallinen oppimistehtävä oman museon kehittämisestä.

Koulutukseen voivat osallistua sekä vapaaehtoistoimijat että virkatyönään paikallismuseoasioita hoitavat. Koulutus maksaa 60 euroa museolta, ja koulutukseen voi osallistua 1-2 henkilöä jokaisesta museosta ilmoittautumistilanteen mukaan. Mukan mahtuu noin 20 ensiksi ilmoittautunutta. Osallistumismaksu kattaa koulutuksen materiaalit sekä ohjelmassa mainitut tarjoilut.

Ilmoittautuminen Jyväskylän koulutukseen on alkanut, ilmoittaudu mukaan.

Keski-Suomen koulutus paikallismuseonhoitajille:

• Jyväskylä: 7.–8. ja 14.6., ohjelma, ilmoittautuminen ja lisätiedot.

Lue lisää koulutuksesta: https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/hankkeet/paikallismuseonhoitajan-koulutus/

Lisätietoja: Suunnittelija Jonina Vaahtolammi, Suomen Kotiseutuliitto, jonina.vaahtolammi@kotiseutuliitto.fi, puh. 09-612 63229

 

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja yksi maamme suurimmista kansalaisjärjestöistä. Liiton keskustoimisto, 15 aluejärjestöä ja noin 750 jäsenyhdistystä ympäri Suomen tarjoavat yli 150 000 paikallistoimijalle näköalapaikan paikalliskulttuuriin sekä vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia. Liiton jäsenistöön kuuluu myös 100 kuntaa ja kaikki maakuntien liitot, mikä takaa paitsi alueellisen kattavuuden myös joustavan tiedonkulun ja lukuisat yhteistyömahdollisuudet hallinnon ja ruohonjuuritason toimijoiden välillä. Kotiseutuliitto vastaa myös seurantalojen korjausavustuksen jaosta ja tarjoaa asiantuntija-apua seurantalojen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.