Kenellä on oikeus kotiseutuun? -selvitys käynnistyi kyselyllä

3.8.2020 Uutinen

Kotiseutuliitto toteuttaa syksyn 2020 aikana valtakunnallisen selvityksen kulttuurisesti moninaisesta kotiseututyöstä. Nyt selvitämme kyselyllä moninaisen toiminnan laajuutta, sisältöjä ja tiedon ja tuen tarpeita.

in English
på svenska

Toivomme kyselyyn vastauksia kaikilta, jotka tekevät kotiseututyötä ja muuta paikallista yhteisöllistä toimintaa – myös heiltä, jotka eivät tee kulttuurisesti moninaista työtä. Kaikki vastaukset ovat arvokkaita ja tervetulleita!

  • Kysely: https://bit.ly/KSL-kysely_moninaisuus
  • Varaa vastaamiseen 15-30 minuuttia.
  • Suurin osa kysymyksistä on monivalintoja, joita voit halutessasi täydentää sanallisesti.
  • Kysely on auki 14.9.2020 saakka.
  • Toivomme, että jaatte kyselyä laajasti omille jäsenillenne vastattavaksi.
  • Edustatko kuntaa? Vastaa kuntatoimijoiden kyselyyn: https://bit.ly/KSL-kysely_kunnille

The Finnish Local Heritage Federation (Suomen Kotiseutuliitto) is doing a survey to investigate the scope and nature of culturally diverse local heritage work. We would like all those who do local heritage work or local community activities to fill in the questionnaire. The questions are in Finnish, but you can respond in English or Swedish if you wish.

Finlands Hembygdsförbund kartlägger med en enkät omfattningen och karaktären av hembygdsarbete med kulturell mångfald. Vi hoppas att enkäten besvaras av alla som deltar i hembygdsarbete och verksamhet i den lokala gemenskapen. Frågorna är på finska, men om du vill kan du svara på engelska eller svenska.

Mitä on kotiseututyö?

Kotiseututyö on toimintaa ja vaikuttamista kestävän paikallisen yhteisön hyväksi: paikallisten ominaispiirteiden ja sosiaalisten verkostojen vaalimista ja kestävää kehittämistä, asuinpaikan elävöittämistä ja ymmärtämistä sekä hyvän elinympäristön ja siihen liittyvän ymmärryksen jatkuvuuden mahdollistamista.

Mitä on kulttuurisesti moninainen kotiseututyö?

Kulttuurisesti moninainen kotiseututyö pyrkii huomioimaan toimijoiden ja potentiaalisten toimijoiden moninaisuuden kirjoa toiminnan tavoitteissa, sisällöissä, toimintatavoissa ja toimintaan mukaan kutsuttavissa kohderyhmissä. Kulttuurien välinen vuoropuhelu sekä kulttuuriperinnön ja paikallisen kulttuurin vaaliminen onnistuu, kun kaikenlaiset ihmiset pääsevät mukaan yhteisön toimintaan.

Raportointi loppuvuodesta

Kyselyn tulosten pohjalta Kotiseutuliitto laatii selvitysraportin, joka hahmottelee kulttuurisesti moninaisen kotiseututyön valtakunnallisia suuntaviivoja ja ehdotuksia sen kehittämiseksi.

Kysely antaa myös eväät kulttuurisesti monimuotoisten yhteistyöverkostojen rakentamiseksi jo olemassa olevien toimijoiden kesken. Samalla yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuus kasvaa. Yhteistyön ja verkostojen kautta saadaan aikaan myös kohtaamisia ja vuoropuhelua eri taustoista tulevien asukkaiden välille.

Selvitysraportti julkaistaan loppuvuodesta 2020.

Lämmin kiitos avusta kulttuurisesti moninaisen toiminnan kartoitustyössä!

Hankesivu: Kenellä on oikeus kotiseutuun?