Kaupunkien yhdistystoiminnan taidot ja tarpeet -jäsenselvitys

4.2.2020 Uutinen

Kotiseutuliitto selvittää yhdistystoiminnan taitoja ja tarpeita. Tulosten perusteella järjestetään yhdistysten vertaisoppimisen iltoja syksyllä 2020.

Vertaisoppimisen konseptia testataan ensin pääkaupunkiseudulla, minkä jälkeen pohditaan jatkoa. Kyselyn kohderyhmänä ovat Helsingin, Espoon ja Vantaan yhdistykset. Tällä alueella toimii lähes 25 % liiton jäsenistä, yli 200 yhteisöä.

Verkkolomakkeella voi ilmiantaa oman yhdistyksen toimintatavan tai idean, joka kannattaisi jakaa muillekin. Toisaalta voi mieluusti kertoa, missä asioissa oma yhdistys kaipaisi tukea.

Kyselyn lyhytosoite on: http://bit.ly/vertaisoppi. Kysely on auki 15.4. saakka.

Kyselyn ja vertaisoppimisillat järjestää Suomen Kotiseutuliiton kaupunkijaosto.

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Liisa Lohtander, liisa.lohtander@kotiseutuliitto.fi

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja yksi maamme suurimmista kansalaisjärjestöistä. Liiton keskustoimisto, 15 aluejärjestöä ja noin 750 jäsenyhdistystä ympäri Suomen tarjoavat yli 150 000 paikallistoimijalle näköalapaikan paikalliskulttuuriin sekä vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia. Liiton jäsenistöön kuuluu myös yli 100 kuntaa ja kaikki maakuntien liitot, mikä takaa paitsi alueellisen kattavuuden myös joustavan tiedonkulun ja lukuisat yhteistyömahdollisuudet hallinnon ja paikallistoimijoiden välillä. Kotiseutuliitto vastaa myös valtionavustuksen jakamisesta seurantalojen korjauksiin ja tarjoaa asiantuntijaneuvontaa korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.