Kannattaisiko korjata? – Korjausklinikan kirjoitussarjassa pohditaan kestävää korjausrakentamista

18.5.2020 Uutinen

Vanhan rakennuskannan korjaaminen säästää resursseja ja säilyttää omaa kulttuurihistoriaamme. Korjausklinikka-hankkeen kirjoitussarja tarjoilee näkökulmia ja ajatuksia kestävään korjaamiseen ja sen merkitykseen yhteiselle ympäristölle.

Neuvot korjaamiseen, talojen tarinat ja rakennushistoriaselvitykset ja eri aikakausien rakennusten ominaispiirteet – näitä ja monia muita aiheita pohditaan toukokuussa käynnistyvässä Korjausklinikka-hankkeen kirjoitussarjassa. Sarjan toteuttamisessa on mukana suuri joukko alan asiantuntijoita, joko kirjoittamalla tai haastatteluiden kautta. Sarjan osat ilmestyvät noin kahden viikon välein Itä-Häme -lehdessä ja Kotiseutuliiton verkkosivuilla.

Kannattaisiko korjata ja muita näkökulmia

Sarjan aloittaa arkkitehti, LAB-ammattikorkeakoulun yliopettaja Eeva Aarrevaaran kirjoitus Kannattaisiko korjata? Tekstissään Aarrevaara kannustaa tarkastelemaan oman kohteen korjausta säilyttämisen ja kestävyyden näkökulmista, mutta myös kulttuuriperintö mielessä.

Korjausklinikka – Kestävän rakentamiskulttuurin maaseutu -hanke edistää maaseudun ja taajamien kestävän kehityksen ja kulttuuriperinnön huomioivaa korjaus- ja täydennysrakentamista sekä tukee alan elinkeinojen uudistumista. Hanke toteuttaa kestävän korjaamisen tapahtumia, neuvontakäyntejä ja tuottaa tietoa erityisesti Päijät-Hämeen rakennuskannan kestävän korjaamisen tueksi.

Hankkeen toteuttavat LAB-ammattikorkeakoulu ja Suomen Kotiseutuliitto, Hämeen ELY-keskuksen Maaseuturahaston avustuksella.

 

Lisätietoja:
projektipäällikkö Reetta Nousiainen, LAB-ammattikorkeakoulu, reetta.nousiainen@lab.fi tai
suunnittelija Jonina Vaahtolammi, Suomen Kotiseutuliitto, jonina.vaahtolammi@kotiseutuliitto.fi

• Sarjan ensimmäinen osa: Kannattaisiko korjata?, Eeva Aarrevaara
• Koko kirjoitussarja ilmestyy Kuulumisia Korjausklinikalta -sivuille
• Facebook-ryhmä: Korjausklinikka – ryhmä kestävästä rakentamiskulttuurista kiinnostuneille
• Lue lisää hankkeesta: https://lab.fi/fi/projekti/korjausklinikka