Janne Vilkuna jatkaa Kotiseutuliiton puheenjohtajana

13.8.2021 Tiedote
Janne Vilkuna Oulun Kotiseutupäivillä 2021 Kuva: Anna-Maija Halme.

Lahtelainen museologian professori Janne Vilkuna on valittu jatkamaan Suomen Kotiseutuliiton puheenjohtajana viidennelle kaksivuotiskaudelleen. Kotiseutuliiton puheenjohtaja ja erovuorossa olleet valtuuston jäsenet valittiin perjantaina 13. elokuuta Oulussa järjestetyssä liiton vuosikokouksessa.

Valtuustoon valittiin maakuntien edustajina seuraavalle kaudelle:

Etelä-Pohjanmaa: kehittämissuunnittelija Tuija Ahola, Seinäjoki 2. kaudelle

Etelä-Savo: kulttuurintutkija, FL Leena Hangasmaa, Mikkeli 2. kaudelle

Lappi/itäinen: lehtori Hannu Hakanpää, Rovaniemi 2. kaudelle

Kainuu: varatuomari Paavo Enroth, Kajaani 4. kaudelle

Pirkanmaa: asiakirjahallinnon päällikkö Ari Sirén, Valkeakoski 2. kaudelle

Pohjois-Karjala: FT Laura Jetsu, Ilomantsi 3. kaudelle

Pohjois-Pohjanmaa: FT Jouni Kauhanen, Vaala 1. kaudelle

Pohjois-Savo: KM Anna-Maija Korhonen, Tervo 3. kaudelle

Satakunta: varatuomari Lauri Hakosalo, Merikarvia 1. kaudelle

Uusimaa/läntinen: valokuvaaja, yrittäjä Henna Mitrunen, Karkkila 3. kaudelle

Uusimaa / Ekyl, Espoo: eläkeläinen Ann-Christin Lintula , Espoo 1. kaudelle

Varsinais-Suomi: kapteeni evp Jari J. Laiho, Salo 2. kaudelle

Asiantuntijajäseniksi valittiin valtuustoon:

Maakuntien liitot: Kulttuuripäällikkö Tarja Hautamäki, Pohjanmaan liitto, Vaasa

Kansallisarkisto: Kansallisarkisto Oulun johtaja Vuokko Joki, Oulu

Vuosikokouksen julkilausuma käsittelee monikotiseutuisuutta

Vuosikokouksen julkilausuman käsittelee monikotiseutuisuutta ja sen mahdollisuuksia. Linkki julkilausumaan on tämän jutun lopussa.

Toiminnan päälinjoissa kestävyys, nuoret, vuorovaikutteisuus ja talous

Vuosikokous vahvisti liiton toiminnan päälinjat, jotka ovat kestävä kotiseutu ja kotiseututyö, nuorten omaehtoinen kotiseututoiminta, vuorovaikutteinen kotiseutuliike ja taloudellisesti vahvistuva Kotiseutuliitto.

Kestävää kotiseutua ja kotiseututyötä koskeva päälinjaus liittyy strategian Kestävä kotiseutu -teemaan, jota pidettiin sekä päälinjajaostossa että hallituksessa liiton toimintalinjausten kannalta keskeisimpänä strategisena tavoitteena lähivuosien aikana. Tähän toimintalinjaan liittyy lähivuosina kestävän kehityksen määrittelyä liiton toiminnan ja kulttuuriperintötyön näkökulmasta sekä liiton yhteiskunnallista vaikuttamistyötä kestävän kehityksen tavoitteiden esille nostamiseksi kulttuuriperintötyöhön liittyvässä keskustelussa.

Nuorten omaehtoinen kotiseututoiminta  -päälinjaukseen liittyy lähivuosina kokemusten vaihtoa ja hankkeita, joilla edelleen laajennetaan kotiseututoiminnan sisältöjä ja tarjotaan näkyvyyttä nuorten kotiseuturakkauden ilmenemismuodoille.

Vuorovaikutteista kotiseutuliikettä käsittelevä päälinjan myötä vahvistetaan edelleen keskusjärjestön ja jäsenyhteisöjen välistä vuorovaikutusta ja kehitetään verkostoitumisen muotoja jäsenyhteisöjen välille.

Kotiseutupäivien päätapahtumat siirrettiin Oulun teatterilta väljempiin tiloihin Ouluhalliin, jotta tilaisuuksissa voidaan pitää riittävät turvavälit.

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja yksi maan suurimmista kansalaisjärjestöistä. Kotiseutuliitto vaalii kulttuurin monimuotoisuutta ja kulttuuriperintöä, nostaa esille paikalliskulttuureita, tukee kotiseututyötä sekä vaikuttaa yhteiskunta- ja aluesuunnitteluun. Liiton jäsenistöön kuuluu yli 700 kotiseutu-, kaupunginosa- ja muuta yhdistystä, 102 kuntaa ja maakuntien liitot. Kotiseutuliiton jäsenkentässä toimii noin 150 000 aktiivista kansalaista.

Valtakunnalliset kotiseutupäivät

• Maamme tärkein kotiseututapahtuma – kotiseudun ja paikallisuuden juhla

• Kaiken ikäiset ja taustaiset ihmiset ovat tervetulleita: sekä juuri seudulle muuttaneet, pitkään siellä asuneet, pois lähteneet, vapaa-ajanasukkaat että matkailijat

• Kaikille avoin kulttuuriperintöä ja kansalaistoimintaa käsittelevä tapahtuma

• Ainutlaatuinen elämys täynnä kohtaamisia, keskusteluja, oppimista, alueeseen tutustumista, retkiä ja juhlaa

• Kokoaa yhteen satoja ihmisiä eri puolilta Suomea ja tuhansia lähialueen asukkaita

• Tapahtuman yhteydessä pidetään Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous

• Toteutetaan järjestäjäkunnan, paikallisyhdistysten, maakunnan liiton ja Suomen Kotiseutuliiton yhteistyönä

• Tuotetaan vastuullisesti ja kestävästi

• Järjestetty vuodesta 1949 alkaen joka vuosi

• Järjestetään ensi vuonna Rovaniemellä ja vuonna 2023 Kotkassa

Oulun Valtakunnalliset kotiseutupäivät:

www.ouka.fi/kotiseutupaivat

Kotiseutuliiton vuosikokous: Monikotiseutuisuus kutsuu osallistumaan