Kotiseutuliiton vuosikokous: Monikotiseutuisuus kutsuu osallistumaan

13.8.2021 Julkilausuma
Kotiseutuliiton vuosikokous, ihmisiä pöytien ääressä.
Kotiseutuliiton vuosikokousedustajia Oulussa 2021 Kuva Anna-Maija Halme.

Suomen Kotiseutuliitto piti vuosikokouksensa Oulussa 13. elokuuta 2021 ja laati kokouksessa julkilausuman:

 

Monikotiseutuisuus kutsuu osallistumaan

Tulevaisuutemme rakennetaan nykyisyyden ja menneisyyden perustalle. Kotiseutu- ja kulttuurityö antaa merkityksen tälle jatkumolle. Monikotiseutuisuus on mahdollisuus laajentaa entisestään kotiseututyötä ja kutsua mukaan paikkakunnan asukkaita.

Kulttuuri pysyy elävänä olemalla avoin uusille ihmisille ja ajatuksille. Monikotiseutuiset ihmiset ovat paikalliselle yhteisölle mahdollisuus. Kun ihminen on levittänyt juurensa kotipaikastaan toisaalle, hän tuo yhteisöön omaa kulttuuriaan ja osaamistaan.

Poikkeusaikana yhdessä tekeminen ja kotiseudun kulttuuri on entistä merkityksellisempää. Kotiseutu- ja kulttuuriperintötyö kutsuu asukkaita yhteiseen toimintaan. Säilyttämällä kohtaamisen kulttuuria rakennamme tulevaisuutta, jossa jokaisen ääni tulee kuulluksi.

Kulttuuriperintötyö edistää ihmisten hyvinvointia. Ihminen sitoutuu kulttuurityöhön jaettujen kokemusten, elämysten sekä paikkojen ja tarinoiden sisältämien merkitysten kautta.

Kotiseutuliiton yhtenä tärkeänä tehtävänä on osallistua taide- ja kulttuurialan näkymiä koskevaan keskusteluun yhteistyössä valtionhallinnon ja kulttuurialan edustajien kanssa.

Kotiseututyötä tulee rakentaa taloudellisesti vakaalle perustalle. Kotiseututyö tarvitsee julkista rahoitusta hankerahoituksen ja vapaaehtoistyön lisäksi. Julkiseen keskusteluun ja päätöksentekoon tarvitaan kulttuurin puolesta puhujia.

 

Kotiseutupäivien päätapahtumat siirrettiin aivan tapahtuman alla Ouluhalliin, jossa järjestäjät kykenivät takaamaan osanottajille riittävät turvavälit heikentyneessä koronatilanteessa. Kokoukseen osallistui paikan päällä 119 kokousedustajaa, henkilöjäsentä ja läsnäolo-oikeutta pyytänyttä henkilöä.

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja yksi maan suurimmista kansalaisjärjestöistä. Kotiseutuliitto vaalii kulttuurin monimuotoisuutta ja kulttuuriperintöä, nostaa esille paikalliskulttuureita, tukee kotiseututyötä sekä vaikuttaa yhteiskunta- ja aluesuunnitteluun. Liiton jäsenistöön kuuluu yli 700 kotiseutu-, kaupunginosa- ja muuta yhdistystä, 102 kuntaa ja maakuntien liitot. Kotiseutuliiton jäsenkentässä toimii noin 150 000 aktiivista kansalaista.