Föreningshus kan ansöka om renoveringsbidrag i september

31.8.2023 Uutinen

Renoveringsbidrag för föreningshus kan ansökas i Finlands Hembygdsförbunds nättjänst fram till den 30 september. De nu ansökta bidragen kan användas från och med år 2024 till slutet av år 2026.

Iisalmen Työväentalo, fotograf Tuomas Uusheimo.

Bidragen är ämnade för renoveringar, för förändringar och reparationer som förbättrar föreningshusens användbarhet samt för bevarande av husens kulturhistoriska värde. Föreningar och sammanslutningar som äger ett föreningshus avsett för fri medborgarverksamhet kan ansöka om bidrag.

Vid utdelningen av bidrag fäster man uppmärksamhet vid husets kulturhistoriska värde samt vid behovet av en samlingsplats för medborgaraktiviteter i trakten. En bra renoveringsplan är avgörande för att få bidrag.

År 2023 beviljades totalt 1,67 miljoner euro i bidrag till 121 föreningar eller sammanslutningar som äger föreningshus. 246 föreningar från 18 landskap ansökte om bidrag, vilket var cirka 40 sökande fler än året innan.

Föreningshus är en gemensam benämning på hus som byggts som samlingslokaler för olika ideella föreningar. De äldsta husen är byggda på 1880-talet. Numera finns det över 2 000 föreningshus av olika slag i Finland. Att underhålla och renovera dem är en betydande nationell utmaning som de lokala föreningarnas talkoarbetare ofta står för.

Undervisnings- och kulturministeriet har gett Finlands Hembygdsförbund i uppdrag att dela ut renoveringsbidragen för föreningshus. Att ministeriet avsätter nödvändiga anslag är en förutsättning för beviljande av bidrag. Det är Finlands Hembygdsförbunds styrelse som utgående från Föreningshusdelegationens utlåtande bestämmer hur bidragen fördelas. De sökande får besked om besluten våren 2024.

Tilläggsinformation:

Länk till ansökan och instruktioner:

Renoveringsbidrag för föreningshus

Tilläggsuppgifter:

Verksamhetsledare Teppo Ylitalo
tfn: 041 310 6197
teppo.ylitalo@kotiseutuliitto.fi