Finlands Hembygdsförbunds centrala budskap för kommunvalet

15.12.2020 Tiedote
Nya och gamla invånare, oavsett varifrån i världen de kommer, har en sak gemensamt: den nuvarande hembygden.  Foto: Olari-tempaus, Marika Punamäki, september 2019.

Närhet är styrka

En hållbar relation till hembygden garanterar en hållbar gemenskap. Hembygdsaktörerna besitter den bästa sakkunskapen om det lokala kulturarvet. Med hjälp av innehållet i hembygdsarbetet och dess upphovsmän kan identiteten bli en resurs och ett inslag i utvecklingen av alla kommuner, i alla sektorer.

Arbetet som görs för kulturen stärker gemenskapen och öppnar upp möjligheter att bygga upp en relation till hembygden. När vi bygger nytt och reparerar gammalt överför vi inte bara byggnader till nästa generationer, utan även kunskaper och en kultur där man gör saker tillsammans.

Dessa exceptionella tider har lyft fram hembygdsarbetets värde på ett synligare sätt. Kulturmiljöer och naturmål samt service som finns nära invånarna får ökat värde. Med föreningars och samfunds verksamhet kan kulturarvet bevaras och den kulturella hållbarheten i kommuner och städer främjas.

Man har hittat nya verksamhetsmodeller för växelverkan och omtanke om varandra, som är värda att dela. Förutom samarbete och dialog behöver det lokala hembygdsarbetet även ekonomiska resurser.

Centrala beslut som är viktiga för invånarna fattas nära, i den egna hemkommunen. Därför bedriver Finlands Hembygdsförbund en kommunvalkampanj tillsammans med sina medlemmar: Läheisyys on voimaa – Närhet är styrka.

Teman för kommunvalet ur hembygdsarbetets perspektiv:

  • Experter på det lokala och hembygdsarbetet har en stor betydelse för kommunens livskraft och kommuninvånarnas välbefinnande – i alla kommuner.
  • Hembygdsaktörerna besitter den bästa sakkunskapen om hembygdens och den egna hemkommunens kulturarv, lokala särdrag och identitet. Det är varje kommuns egen resurs.
  • Det är lönt att noga undersöka byggnader, även sådana som börjat förfalla, och försöka hitta lämpliga användningsområden för dem. Finland är fullt av exempel på pärlor som döljer sig bakom flagnande färglager och som visar sig ha en oersättlig betydelse för trivseln i trakten.
  • Hembygden och hembygdsarbetet i all sin mångfald förenar människor. Nya och gamla invånare, oavsett varifrån i världen de kommer, har en sak gemensamt: den nuvarande hembygden. Alla har rätt till en hembygd.
  • Invånarna förbinder sig till att utveckla sin hembygd när de har jämlika möjligheter att delta i planeringen och beslutsfattandet. Hembygdsarbetet involverar även barn och unga i utvecklingen av den egna hembygden som aktiva och delaktiga samhällsmedlemmar. Hembygdsarbete är en bra verksamhetsplattform för invånarnas delaktighet och påverkan.
Halosenniemi – konstnären Pekka Halonens hem och aktiva medlemmar av Tuusula-Seura. Foto: Anna-Maija Halme.

 

Suomen Kotiseutuliiton keskeinen sanoma kuntavaaleihin