Suomen Kotiseutuliiton keskeinen sanoma kuntavaaleihin

15.12.2020 Tiedote
Uusilla ja vanhoilla asukkailla, tulivat he mistä päin maailmaa tahansa, on yksi yhdistävä asia: nykyinen kotiseutu. Marika Punamäen kuva Olari-tempauksesta syyskuussa 2019.

Läheisyys on voimaa

Kestävä kotiseutusuhde takaa kestävän yhteisön. Kotiseututoimijoilla on hallussaan paikallisen kulttuuriperinnön paras asiantuntemus. Kotiseututyön sisältöjen ja tekijöiden avulla paikallinen identiteetti voi nousta voimavaraksi ja osaksi joka kunnan kehittämistä kaikilla toimialoilla.

Kulttuurin eteen tehty työ lujittaa yhteisöä ja avaa mahdollisuuksia kotiseutusuhteen rakentamiseen. Rakentaessamme uutta ja korjatessamme vanhaa siirrämme seuraaville polville paitsi rakennuksia myös osaamista ja yhdessä tekemisen kulttuuria.

Poikkeusaika on tuonut kotiseututyön arvon vahvemmin näkyväksi. Asukkaita lähellä olevien kulttuuriympäristön ja luonnon kohteiden sekä palvelujen arvo korostuvat. Yhdistysten ja yhteisöjen toiminnalla voidaan säilyttää kulttuuriperintöä ja edistää kulttuurista kestävyyttä kunnissa ja kaupungeissa.

Vuorovaikutukselle ja toisten huomioimiselle on löydetty uusia toimintamalleja, joita kannattaa jakaa. Paikallinen kotiseututyö tarvitsee yhteistyön ja vuoropuhelun lisäksi myös taloudellisia resursseja.

Asukkaille keskeiset ja tärkeät päätökset tehdään lähellä, omassa kotikunnassa. Sen vuoksi Kotiseutuliitolla on jäsentensä kanssa yhteinen kuntavaalikampanja: Läheisyys on voimaaNärheten är styrka.

Kuntavaalien teemat kotiseututyön näkökulmasta:

  • Paikallisuuden asiantuntijoilla ja kotiseututyöllä on suuri merkitys kunnan elinvoimalle ja kuntalaisten hyvinvoinnille – joka kunnassa.
  • Kotiseututoimijoilla on hallussaan kotiseudun ja oman kotikunnan kulttuuriperinnön, paikallisuuden ja identiteetin paras asiantuntemus. Se on joka kunnan oma voimavara.
  • Rapistuviakin rakennuksia kannattaa tutkia huolella ja etsiä niille sopivia käyttötarkoituksia. Suomi on täynnä esimerkkejä hilseilevän maalin alta paljastuvista helmistä, joiden merkitys seudun viihtyvyydelle osoittautuu korvaamattomaksi.
  • Kotiseutu ja kotiseututyö kaikessa moninaisuudessaan yhdistää ihmisiä. Uusilla ja vanhoilla asukkailla, tulivat he mistä päin maailmaa tahansa, on yksi yhdistävä asia: nykyinen kotiseutu. Kaikilla on oikeus kotiseutuun.
  • Asukkaat sitoutuvat kotiseutunsa kehittämiseen, kun heillä on tasavertainen mahdollisuus osallistua suunnitteluun ja päätöksentekoon. Kotiseututyö tuo myös lapset ja nuoret mukaan oman kotiseudun kehittämiseen aktiivisina ja osallistuvina yhteiskunnan jäseninä. Kotiseututyö on hyvä toiminta-alusta asukkaiden osallisuudelle ja vaikuttamiselle.

   Ilman Tuusula-Seuran aktiivisuutta Halosenniemi ei ehkä olisi yksi Suomen merkittävimmistä kulttuurimatkailun kohteista. Kuva. Anna-Maija Halme.

Suomen Kotiseutuliiton keskeinen sanoma kuntavaaleihin