Etäkokoukset salliva poikkeamislaki jatkuu kesäkuun 2021 loppuun

23.2.2021 Uutinen

Julkaistu helmikuussa 2021
Päivitetty maaliskuussa 2021

Väliaikainen poikkeamislaki antaa yhdistyksille mahdollisuuden sallia etäosallistumisen sekä asiamiehen käytön kevät- ja vuosikokouksissaan, vaikka sitä ei ole mainittu yhdistyksen säännöissä. Nykyinen poikkeamislaki on voimassa kesäkuun 2021 loppuun asti.

Eduskunta päätti 3.10.2020 poikkeamislain jatkosta ja laki on voimassa kuluvan kevään sekä alkukesän, 30.6.2021 asti. Alun perin poikkeamislaki oli voimassa 1.5.-30.9.2020 ja sen perusteella yhdistykset pystyivät sallimaan etäosallistumisen sääntömääräisiin kokouksiin sekä myös siirtämään tavallista vapaammin kokouksien ajankohtaa, jotta kokoukset voitiin järjestää kokoontumisrajoitteet huomioon ottaen.

Nyt voimassa oleva asetus ei salli aiemman poikkeamislain tapaan kokouksien lykkäämistä yli yhteisölakiin tai yhteisön sääntöihin perustuvan määräajan yli. Oikeusministeriön mukaan yhdistyksen hallitus voi kuitenkin päätöksellään ja tarkkaan kokonaisharkintaan pohjaten lykätä vuosikokousta tai yhdistää kevät- ja syyskokoukset. Etäosallistumismahdollisuus on voimassa kesäkuun 2021 loppuun asti.

Poikkeamislain tarkoituksena on turvata yhteisöjen päätöksenteon häiriöttömyys ja turvallisuus koronaepidemian aikana. Lakia sovelletaan sellaiseen kokoukseen, johon kutsu on toimitettu tämän lain mukaisena ja joka pidetään tämän lain voimassa ollessa, 3.10.2020-30.6.2021.

Huomioitavaa verrattuna poikkeamislakiin, joka päättyi 30.9.2020

  • Väliaikaisen lain mukaisesti yhdistykset voivat sallia etäosallistumisen ja asiamiehen käytön vuosikokouksissaan kesäkuun 2021 loppuun asti, vaikka sitä ei ole sallittu yhteisön säännöissä.
  • Vaihtoehtoinen osallistuminen voi olla mahdollista postitse, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen välityksellä.
  • Ei tarvitse olla tätä varten hyväksyttyä äänestys- ja vaalijärjestystä yhdistyksen säännöissä.
  • Yhdistyksen hallitus voi väliaikaisen lain nojalla edellyttää ennakkoilmoittautumista kokouksiin. Ilmoittautumisen määräpäivä on enintään 2 viikkoa ennen kokousta.
  • Nyt voimassa oleva asetus ei salli kokousten lykkäämistä yli yhteisölakiin tai yhteisön sääntöihin perustuvan määräajan yli. Oikeusministeriön mukaan yhdistyksen hallitus voi kuitenkin päätöksellään ja tarkkaan kokonaisharkintaan pohjaten lykätä vuosikokousta tai yhdistää kevät- ja syyskokoukset: https://oikeusministerio.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta

Etäkokouksissa huomioitavaa

Vinkkisivumme etäkokouksiin ja eri järjestelmistä:

Yksimielinen päätöksenteko ilman kokousta

  • Jäsenet voivat yksimielisinä päättää yhdistyksen kokoukselle kuuluvasta asiasta ilman kokousta. Päätös on tehtävä kirjallisesti, päivättävä ja kunkin yhdistyksen jäsenen on allekirjoitettava se.
  • Voidaan toteuttaa vaikka sähköpostilla tai postitse. Vaatii kaikkien jäsenten myötävaikutusta. Päätös voidaan allekirjoittaa myöhemmin

Etäkokousten osalta huomioitavaa

  • Äänestyksiin on syytä varautua. Vaalisalaisuuden takia voi lykätä henkilövalinnat myöhemmäksi.
  • Jäseninä voi olla henkilöitä, joilla on haasteita digilaitteiden käyttöön liittyen. Avustajalle ei ole mitään estettä (digiavustaja).

Kysymyksiä ja vastauksia mahdollisiin ongelmakohtiin liittyen:

Entä jos kevätkokouksessa oli tarkoitus valita puheenjohtaja ja hallituksen jäseniä?

Yhdistyksellä on oltava hallitus kaikissa tilanteissa eikä kokouksen siirtämisestä myöhemmäksi saa koitua vahinkoa edes poikkeustilanteessa. Jos uutta kokousta ja henkilövalintoja ei ole saatu järjestettyä niin väistyvä hallitus on edelleen toimivaltainen. Silloin toimivalta rajoittuu tavanomaiseen toimintaan liittyvään keskeiseen päätöksentekoon.

Miten toimitaan jäsenmaksujen osalta?

Monessa yhdistyksessä jäsenmaksut vahvistetaan vuosittain yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen toiminta saattaa vaarantua ilman jäsenmaksuja ja tästä syystä useat yhdistykset ovat jatkaneet edellisenä vuonna vahvistetun jäsenmaksun perimistä poikkeusoloihin vedoten ilmoituksella, että maksut vahvistetaan myöhemmin. Toisaalta suosituksena, että jäsenmaksun maksamatta jättämisestä ei pitäisi tulla perintätoimia tai erottamista poikkeustilanteessa.

Entä jos tulee erimielisyyksiä kokouksen lykkäämisestä tai poikkeusolojen aikana tehdyistä päätöksistä?

Jäsenten esitettävä vaatimus yhdistyksen ylimääräisen kokouksen pitämisestä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. (ks. tarkemmin YhdL 20.2 §) Sääntöjen vastaisesta kokouksesta tai päätöksestä voi valittaa moitekanteella (YhdL 32 §). Jollei kannetta nosteta määräajassa, päätöstä on pidettävä pätevänä.

Lue myös: Vuosikokouksen järjestäminen poikkeusolojen aikana (OHJE, Suomen Pelastusalan keskusjärjestö)

Lähteet ja lisätietoja: