Enkät om hembygdsarbete med kulturell mångfald

7.8.2020 Uutinen

Finlands Hembygdsförbund kartlägger med en enkät omfattningen och karaktären av hembygdsarbete med kulturell mångfald. Vi hoppas att enkäten besvaras av alla som deltar i hembygdsarbete och verksamhet i den lokala gemenskapen.

suomeksi 
in English

Du kan svara utifrån din roll som aktör, frivillig eller anställd och förmedla dina egna synpunkter i svaren. Vi är inte ute efter föreningars eller organisationers officiella ståndpunkter. Enkäten kan besvaras av flera personer från samma organisation. Alla svar är värdefulla och välkomna!

Vad är hembygdsarbete?

Hembygdsarbete innebär att man verkar för och utövar påverkan för en hållbar lokal gemenskap: värnande om och hållbar utveckling av lokala särdrag och sociala nätverk, att bidra till en levande bostadsort och förstå bostadsorten samt att möjliggöra en god levnadsmiljö och en kontinuitet i förståelsen av den.

Vad är hembygdsarbete med kulturell mångfald?

Hembygdsarbete med kulturell mångfald strävar efter att i verksamhetens mål och innehåll, verksamhetssätten och de målgrupper som bjuds in i verksamheten beakta mångfalden och olikheterna hos aktörer och potentiella aktörer. När alla slags människor får vara med i gemenskapens verksamhet kan vi föra en interkulturell dialog samt värna om kulturarvet och den lokala kulturen.

Om enkäten

Enkäten består av fem delar som behandlar hembygdsarbete med kulturell mångfald. Utöver detta finns frågor om svarspersonens bakgrund.

De flesta frågorna är flervalsfrågor som du vid behov kan komplettera med egna kommentarer. Det tar cirka 20–30 minuter att svara på enkäten. Enkäten kan inte sparas, så vänligen se till att du har den tid som behövs för svarandet. Enkäten är öppen fram till 14.9.2020. Vi hoppas att ni delar enkäten vidare till era medlemmar och kollegor.

Om utredningen och rapporten

Baserat på enkätsvaren kommer Finlands Hembygdsförbund att utarbeta en rapport där vi skissar upp nationella riktlinjer för hembygdsarbete med kulturell mångfald och förslag för dess utveckling. Enkäten ger även verktyg för att bygga upp samarbetsnätverk med kulturell mångfald mellan befintliga aktörer. Samtidigt får man större möjligheter till samhällelig påverkan. Genom samarbetet och nätverken åstadkommer man även möten och dialog mellan invånare med olika bakgrund.

Ett varmt tack för din hjälp med att kartlägga verksamhet med kulturell mångfald!