Elävää kaupunkikulttuuria ja muita teemoitettuja työpajoja

27.4.2021 Uutinen

 

Työpajoissa kuullaan esimerkkejä elävän perinnön käsittelystä. Kuvassa historiakävely Tikkurilassa, Vantaalla. Kuva: Riina Koivisto.

Yhteisöt elävät! -hankkeessa järjestetään toukokuussa kaksi uutta ja teemoitettua elävää perintöä käsittelevää työpajaa, joihin voit heti ilmoittautua. Työpajat toteutetaan verkossa.

Keskiviikkona 12.5. klo 12.30–14.30 järjestetään etätyöpaja teemalla elävä kaupunkikulttuuri. Työpajassa kuullaan kaupunkikulttuurin asiantuntija ja Euroopan historian professori Laura Kolben esitys “Kuluttamista, elämäntyyliä vai viihtymistä? Kaupunkikulttuuri tunnekokemuksena ja identiteettinä”. Luvassa on myös runsaasti esimerkkejä onnistuneista elävän kaupunkikulttuurin teoista, tapahtumista ja hankkeista.

Torstaina 20.5. klo 17–19 järjestettävässä etätyöpajassa on teemana juhlat ja tavat. Työpajassa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tutkijat esittelevät uutta verkkoaineistoaan, Juhlakalenteria, ja sen mahdollisuuksia.

Lisäksi työpajoissa opetellaan tunnistamaan elävää perintöä ja luodaan oma toimintasuunnitelma, joka toimii jatkossa yhteisön mallina käsitellä aineetonta kulttuuriperintöä.

Työpajojen tavoitteena on tuoda elävä perintö vahvemmin sekä luontevammin osaksi yhteisöjen toimintaa. Pajat ovat kaikille avoimia ja ne on tarkoitettu laajasti kaikille aineettomasta kulttuuriperinnöstä kiinnostuneille ja sen kanssa tekemisissä oleville.

Työpajasarjan jatko sekä ilmoittautuminen

Kesällä järjestetään vielä yksi Yhteisöt elävät! -työpaja. Torstaina 10.6. etätyöpajan aiheena on suullinen perinne. Työpajasarja jatkuu myös tulevana syksynä.

Kuhunkin työpajaan tulee ilmoittautua viimeistään kaksi päivää etukäteen ilmoittautumislomakkeella tai lähettämällä sähköpostia riina.koivisto@kotiseutuliitto.fi. Voit samalla kertaa ilmoittautua useampaankin työpajaan.

Yhteisöt elävät! -työpajat ovat osa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä ja elävän kaupunkikulttuurin työpaja on osa Uusimaa-viikkoa. Työpajakokonaisuus toteutetaan Museoviraston aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisten yhteistyö- ja kehittämishankkeiden avustuksella.

Hankkeesta ja työpajojen toteutuksesta vastaa Suomen Kotiseutuliitossa koordinaattori Riina Koivisto, riina.koivisto@kotiseutuliitto.fi.

Lisätietoa hankkeesta.