Ehdotus kulttuuriperintöstrategiaksi on nyt lausuntokierroksella

10.6.2022 Uutinen

Ehdotus kulttuuriperintöstrategiaksi julkistettiin toukokuussa. Kesäkuussa käynnistyneellä lausuntokierroksella kaikki asiasta kiinnostuneet voivat tuoda esiin näkemyksensä strategiaehdotuksesta ja sen toimeenpanosta. Strategiaa voi kommentoida avoimessa verkkopalvelussa elokuun loppuun asti (linkki alla).

Ohjausryhmän ja työryhmän ehdotus kulttuuriperintöstrategiaksi julkistettiin 18.5.2022. Kulttuuriperintöstrategian arvoina ovat kestävyys, moninaisuus ja yhdenvertaisuus sekä vastuu kulttuuriperinnön säilyttämisestä ja suojelusta tuleville sukupolville. Tavoitteena on, että kulttuuriperintöä arvostetaan ja sen suojelu ja vaaliminen ovat kaikkien yhteinen tehtävä.

Strategian lähtökohtana on monimuotoisen aineellisen, aineettoman ja digitaalisen kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristöjen vaaliminen, kehittäminen ja hyödyntäminen yhteiskunnan voimavarana.

Kotiseututyö osana kulttuuriperintöstrategiaa

”Olen iloinen, että Kotiseutuliiton esiin tuoma moninaisuus näkyy kulttuuriperintöstrategiassa. Samoin on tärkeää, että oikeus ja osallisuus kulttuuriperintöön sekä kulttuuriperintö osana kestävää tulevaisuutta muodostavat strategian punaisen langan. Näitä tavoitteita edistää se, että kulttuuriperintö ja sen merkitys tunnistetaan laajasti yhteiskunnassa”, toteaa Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoiman strategiatyöryhmän jäsen.

”Kotiseututyö ja kolmannen sektorin kulttuuriperintötyö on tuotu strategiassa esille osana kulttuuriperintöalan toimijakenttää. Kotiseututyö voi olla vaikuttamassa kulttuuriperintöstrategian tavoitteiden toteutumiseen. Kotiseututoimijoiden kannattaa kommentoida lausuntokierroksella ehdotusta. Samalla voi tehdä ehdotuksia siitä, mitä strategian toteuttamisessa pitäisi ottaa huomioon”, Vanhatalo kannustaa.

Kulttuuriperintöstrategiaa ja sen toimeenpanoa voi kommentoida lausuntopalvelussa 31. elokuuta 2022 asti: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=33966c9f-fffe-45b2-b3c8-c89c1f802874

Julkaisun pysyvä osoite on: www.urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-795-6

Kotiseutuliiton aiempi uutinen asiasta: https://kotiseutuliitto.fi/ehdotus-kulttuuriperintostrategiaksi-on-julkistettu/