Yhteistyö ja inhimillisyys korostuvat korona-ajassa

17.12.2020 Katja Koskela, erityisasiantuntija, kulttuurin tulosyksikkö, Espoon kaupunki

#suomitoimii #yhdessä

Kuva kirjoittajasta.
Katja Koskela.

Sain tehdä yhteenvedon lokakuun lopussa Kotiseutuliiton verkkoseminaarissa, joka käsitteli tapahtumien järjestämistä etäaikana. Peilasin järjestöaktiivien kertomaa omiin kokemuksiini Espoon kaupungin kulttuuriyksikössä. Mennyt vuosi on ollut raskas, mutta se on kirkastanut ydinasiat.

Yhdessä olemme vahvoja

Kuvittelen välillä, että pitämällä kaikki langat käsissäni palvelen parhaiten muita. Järjestäessäni marraskuulle valtakunnallista, livestriimattua webinaaria ymmärsin, että tätä tuotantoa ei voi edes käynnistää yksin tai kaksin. Tarvitsemme yhteistyökumppaneita ihan alusta asti.

Kotiseutuliitto etsii Suomi toimii -kampanjassaan jäsenistönsä parista hyviä uuteen normaaliin sopivia toimintamalleja kotiseutu- ja kulttuurityöhön #suomitoimii #yhdessä.

Kotiseutuliiton seminaarissakin puhujat toivat esiin, että kuluneena vuonna tapahtumat ovat vaatineet yhä enemmän jaettua asiantuntemusta. Esimerkiksi viestintäkumppaneiden ja teknisten osaajien merkitys on kasvanut.

Muutostilanteissa huomaamme pitkäjänteisen verkostotyön hyödyt. Sen ansiosta tunnistamme vahvuudet ja toimimme ketterästi yhteen.

Espoon suurinta kaupunkijuhlaa, Espoo-päivää vietettiin elokuussa teemalla Vastuullisesti yhdessä. Juhla koostui yli 100 tapahtumasta, joissa osallistujia oli noin 15 000. Puolet tapahtumista toteutui verkossa. Lähitapahtumissa yleisöä ohjattiin ja osallistujamääriä rajattiin suosituksiin perustuen.

Myös paikalliset yhdistykset vastasivat uudenlaisen ohjelman tarpeeseen. Juhlan päätuottaja, Kaupunkitapahtumat Espoo tuki yhteisöjä turvallisessa, vastuullisessa toiminnassa. Poikkeustilanteessa kaupunkijuhla koettiin yhteisöllisyyden ja toivon tuojana.

Espoo-päivä 2020, Kera-kollektiivin kankaanpainantatyöpaja Keran Halleilla. Kuva: Kaupunkitapahtumat Espoo, kuvaaja Mirella Penttilä.

Kokeilut vievät kohti sallivaa ilmapiiriä

Voi apua, webinaarin ohjelma eteni nopeammin kuin olin aikatauluttanut ja juontaja sai keksiä jutun juonta. Liittyminen kehittämispajan pienryhmiin ei sujunutkaan kuten piti. Teams-kokouksessa utelias kissani painoi yhtäkkiä ruudulle sekavan kirjainyhdistelmän.

Eipä näitäkään mokia olisi koettu, jos ei olisi mitään tehty. Ja kyllä kannatti tehdä.

Lainaan Espoon kaupungin KulttuuriEspoo 2030 -ohjelmaa: ”Kulttuurin eri muodot synnyttävät kokemuksen sallivasta, kokeilunhaluisesta ja riskinottoon kannustavasta ilmapiiristä. Ilmapiiri parhaimmillaan laajenee kulttuurista myös muille yhteiskunnan ja elämän osa-alueille.”

Kotiseututyötä tekevillä järjestöillä on keskeinen rooli kokeiluihin rohkaisevan ilmapiirin luomisessa. Oli kyseessä sitten yhdistyksen ensimmäinen verkkotapahtuma tai maahanmuuttajataustaiset asukkaat huomioiva hanke, on arvokasta, että ne tehdään ihmiseltä ihmiselle – virheitä pelkäämättä.

Osallisuutta edistetään eri tasoilla

Espoo-päivä 2020. Miljoonan puun talkoot Näyttelykeskus WeeGeellä. Kuva: Kaupunkitapahtumat Espoo, Julius Konttinen.

Osallisuutta kuvataan tunteeksi, joka syntyy, kun ihminen kokee kuuluvansa johonkin. Osallisuus on vaikuttamista omassa yhteisössä.

Ihmisen motivaatio ja voimavarat osallistua voivat vaihdella eri elämäntilanteissa. Yhtä oikeaa tapaa osallistua ei ole. Taiteilija Meiju Niskala on todennut, että vastustaminenkin on osallistumisen muoto.

Osallisuuden eri tasot kannattaa huomioida myös etäajan tapahtumien suunnittelussa. Mukaan saa tulla vastaanottajana, osallistujana tai vaikuttajana.

Lokakuussa kutsuimme espoolaisia yhdistyksiä KulttuuriEspoo 2030 -ohjelman eli kaupunkitasoisen kulttuurivision päivittämiseen. Strateginen työskentely tuntui sopivan tähän erikoiseen syksyyn. Osallistujat toivat näkemyksensä esiin verkkotyöpajassa, jota fasilitoi kanssamme Demos Helsinki.

Kotiseutuyhdistysten jäsenet muistuttivat työpajassa paikallisuuden merkityksestä: palveluiden osallisuus mitataan lopulta lähellä arkea. Meidän tulisi tavoittaa myös yksinäisyydestä kärsivät tai syrjäytymisvaarassa elävät ihmiset. Tässäkin ovat monialaiset kumppanuudet tarpeen.

Mitä opimme korona-ajasta?

Tänä poikkeuksellisena vuotena olemme opetelleet sopeuttamaan toimintaamme muuttuviin rajoituksiin.
Vaikka Kotiseutuliiton seminaarissa esitellyt tapahtumat olivat omaleimaisia, ovat korona-ajan opit samoja niin Mikkelissä, Oulaisissa kuin Espoossakin. Tiivistän ydinasiat lopuksi viiteen kohtaan:

  • Syvennä yhteistyötä
  • Kokeile pelottomasti
  • Viesti saavutettavasti
  • Edistä osallisuutta
  • Lisää myötätuntoa

Kulttuuri- ja kotiseututyö vahvistavat yhteisöä myös – ja kenties erityisesti – vaikeina aikoina.

Uutinen Kotiseutuliiton verkkoseminaarista:

Kotiseutuliiton verkkoseminaari etätapahtumista katsottavissa 10. marraskuuta saakka

Lue lisää Espoo-päivästä 2020:

www.espoo.fi/espoopaiva

Lähdevinkki:

Jutta Virolainen: Kulttuuriosallistumisen muuttuvat merkitykset (2015)
Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen julkaisuja
www.cupore.fi/fi/julkaisut/cuporen-julkaisut/jutta-virolainen-kulttuuriosallistumisen-muuttuvat-merkitykset