Läheisyys on voimaa

24.5.2021 Riitta Vanhatalo, Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja
Riitta Vanhatalo. Kuva: Henna Mitrunen.

Kotiseutuliitto lähti mukaan kuntavaaleihin. Haluamme lisätä keskustelua kotiseututyöstä ja kotiseudun kulttuuriperinnöstä kunnan voimavarana ja elinvoiman lähteenä. Teemamme on ”Läheisyys on voimaa”.

Kotiseutuliitto on poliittisesti sitoutumaton järjestö, joten puoluepolitiikkaan emme mene mukaan. Se on järjestölle itse asiassa todella tärkeä arvo ja periaate. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö äänestäjien ja ehdokkaitten eli tulevien kuntapäättäjien kanssa nimenomaan kannata puhua kotiseututyöstä ja kotiseutuaiheista.

Kotiseutuliitto on jäsentensä järjestö, Suomen suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö.

Kolmannes kunnista ja kaupungeista on Kotiseutuliiton jäseniä. Jäseniä ovat myös maakuntien liitot. Ja aivan järjestön ytimessä ovat paikalliset kotiseutuyhdistykset, kaupunginosayhdistykset, kyläyhdistykset ja kulttuuriperintöyhdistykset.

Kotiseutuliittoa kiinnostaa yhdistysten ja kuntien yhteistyö, asukkaiden osallisuus kotikunnassaan ja osallistumisen menetelmien kehittäminen.

Korona-aika on osoittanut meille entistä selvemmin, miten tärkeitä oma kotiseutu, kotikunta ja sen palvelut, paikallinen kulttuuri, lähikulttuurikohteet ja lähiluonto ovat meille. Ja niistähän kotiseututyössä nimenomaan pidetään huolta.

Mitä haluamme korostaa kotiseututyössä?

1. Kotiseututyö on hyvä toiminta-alusta asukkaiden osallisuudelle ja vaikuttamiselle. Siinä on matala kynnys tulla mukaan. Tätä voitaisiin kunnissa hyödyntää entistä enemmän ja kehittää osallisuutta yhdessä yhdistysten kanssa.

2. Kotiseutu ja kotiseututyö yhdistävät ihmisiä. Uusilla ja vanhoilla asukkailla nykyinen kotiseutu on yhteinen. On tärkeää saada eri-ikäiset ja erilaisista taustoista tulevat ihmiset, kaikki asukkaat, mukaan. Se lisää yhteisöllisyyttä ja moninaisuutta.

3. Kaikki vapaaehtoistyö ja yhteisöllisyyttä vahvistava toiminta lisäävät myös asukkaiden hyvinvointia, myös tekijöiden itsensä.

4. Kotiseutuyhdistyksillä on lisäksi paikallisen kulttuuriperinnön paras asiantuntemus. Se on voimavara ja arvokasta pääomaa kunnan ja asukkaiden identiteetille.

Mitä toivomme kuntapäättäjiltä?

Toivomme, että asukkaita ja yhteisöjä kuullaan päätöksenteossa, arvostetaan omaa kulttuuriperintöä ja huomioidaan se päätöksenteossa sekä tuetaan yhdistyksiä esimerkiksi konkreettisesti tilojen ja avustusten muodossa. Jokainen euro tuen muodossa tulee moninkertaisesti takaisin hyvinvointina, sisältöinä, tapahtumina ja muina tuloksina.

Lue lisää:

Finlands Hembygdsförbunds centrala budskap för kommunvalet