Vuosikirja ilmestynyt: Kotiseutu 2015 sisältää aineettoman kulttuuriperinnön tulkintoja

24.9.2015 Tiedote

Suomen Kotiseutuliiton vuosikirja Kotiseutu 2015. Aineettoman läsnäolo. Kulttuuriperinnön tulkintoja on ilmestynyt. Vuosikirja osallistuu viime aikoina vilkkaana käyneeseen keskusteluun aineettoman kulttuuriperinnön merkityksestä ja suojelemisesta.

Kotiseutu 2015 -vuosikirjaLähes 150-sivuisessa teoksessa on 23 artikkelia, jotka tarjoavat kiinnostavan ja monipuolisen kattauksen aineettomasta kulttuuriperinnöstä tulkintoineen. Kirjoittajat ovat kulttuuriperinnön asiantuntijoita, tutkijoita ja harrastajia.

Aineeton kulttuuriperintö onkin läsnä jokaisen arjessa. Se on suullista perinnettä, esittävää taidetta, sosiaalisen elämän käytäntöjä, rituaaleja ja juhlamenoja sekä luontoa ja maailmankaikkeutta koskevaa tietoa, taitoa ja käytäntöjä.

Vuosikirjan teeman ajankohtaisuus liittyy myös Unescon yleissopimukseen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta (2003). Sopimus tuli Suomessa voimaan toukokuussa 2013 ja Museoviraston opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta valmistelema sopimuksen kansallinen toimeenpanosuunnitelma valmistui tänä vuonna.

Vuosikirjan sisältö on jäsennetty neljään alateemaan. Näkökulmia kulttuuriperintöön -teemassa avataan sitä, mitä aineeton kulttuuriperintö on sopimusten valossa. Sen jälkeen käsitellään suomalaisten ainutlaatuista metsäsuhdetta ja jokamiehenoikeuksia. Muita teemoja ovat kertomusten paikat, museoiden ja paikallisuuden arvo sekä esittävät perinteet ja käytännöt.

Vuosikirjan päätoimittaja on Riitta Vanhatalo ja toimituskunnan muodostavat Seppo Knuuttila, Rauno Lahtinen, Liisa Lohtander, Pia Puntanen ja Janne Vilkuna.

Nelivärikuvitetun julkaisun koko on 168 x 240 mm ja laajuus 148 sivua. ISSN 2323-9271. Kotiseutuliiton jäsenyhteisöt ja kannattajajäsenet saavat kirjan jäsenetuna. Sen voi myös tilata erikseen.

Vuosikirjan hinta on 30 euroa (jäsenille 25 euroa). Sen voi tilata Kotiseutuliitosta sähköisellä tilauslomakkeella, sähköpostitse toimisto@kotiseutuliitto.fi tai puhelimitse (09) 612 6320.

>> Kotiseutu 2015 -vuosikirjan sisällysluettelo

 


Suomen Kotiseutuliiton julkaisema Kotiseutu-vuosikirja popularisoi ajankohtaista kulttuuriperintöön liittyvää tutkimusta ja kannustaa keskusteluun kotiseudusta ja kulttuurista. Kotiseutu on ilmestynyt vuodesta 1909 lähtien – vuosikirjana vuodesta 2013 ja tätä ennen aikakauslehtenä nimillä Kotiseutu ja Hiidenkivi.