Vuoden kotiseututeos -tittelistä kisaa neljä teosta

17.8.2016 Tiedote

Suomen Kotiseutuliiton tiedote

Suomen Kotiseutuliiton nimeämä palkintoraati on valinnut Vuoden kotiseututeos -finalistit. 65 ehdokkaan joukosta finaaliin pääsivät Jarmo Niemisen teos Keisarin perintö – Kertomuksia Helsingin sotilassaarten historiasta, Jorma Knuutisen, Eila Karkin ja Risto Palokankaan teos Konneveden kunniaksi – Kertomus kansallisveden suurjärvestä, Lappeen kotiseutuyhdistys ry:n teos Läpi kuuden vuosisadan – Lappeen seurakunta 1415–2015 sekä Markku Salmen ja toimituskunnan teos Valtatien varrelta – Tarinoita ja kuvia Leppävaarasta ja Harakasta.

Vuoden kotiseututeos -finalistit 2016

 

Vuoden kotiseututeos -finalistit lähestyvät kotiseutua, lähiympäristöä ja paikallishistoriaa monin eri tavoin: luonnon kautta, seurakunnasta käsin, yhdessä muistellen ja sotahistorian kautta. Teoksissa käsitellään järvi- ja kansallismaisemia, kirkkoyhteisöä, sotilassaaria ja suuren kaupungin historiaa.

Vuoden kotiseututeoksen valitsee opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen, joka julkistaa voittajan 1. lokakuuta Turun kansainvälisillä Kirjamessuilla. Julkistamistilaisuus pidetään Kuisti-lavalla kello 14.00–14.30.

Runsaasti korkealaatuisia ehdokkaita

Vuoden kotiseututeos -kilpailuun tuli määräaikaan mennessä peräti 65 ehdokasta. Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalon, kotiseutututkija Jouko Hannun, ministeri Raimo Sailaksen ja tietokirjailija Harri Turusen muodostama palkintoraati toteavat tyytyväisenä, että kilpailuun osallistuvien teosten määrä on noussut vuosittain.

– Myös taso on selvästi parantunut. Kirjoihin ja niiden ulkoasuun selvästi panostetaan. Yhdistyksillä on myös tarve ja tahtoa näyttää, mitä kaikkea yhdistyksissä tehdään, Riitta Vanhatalo kertoo.

Kilpailuun osallistui myös perinteisten kotiseututeosten, tietokirjojen ja romaanien, lisäksi erilaisia puuhakirjoja.

– Väritys- ja tehtäväkirjat ovat osoitus siitä, että kotiseutuyhdistyksissäkin seurataan aikaa, Vanhatalo sanoo.

Näkyvyyttä kotiseutukirjallisuudelle

Suomen Kotiseutuliiton Vuoden kotiseututeos -kilpailu kannustaa kotiseutukirjojen tekijöitä ja tuo näkyvyyttä hyvälle kotiseutukirjallisuudelle. Kotiseututeosten lähtökohtana on tyypillisesti paikkakunta, kaupunginosa tai kylä ja ne esittelevät seudun historiaa ja kulttuuriympäristöä sekä kertovat sukujen tarinoita.

Kotiseutukirjallisuudessa on tärkeää luotettavuus, paneutuminen ja informatiivisuus sekä paikallisten näkökulmien mukaan ottaminen. Hyvä kotiseututeos antaa tietoa niin entisille, nykyisille kuin uusille asukkaille ja tarjoaa sopivassa paketissa paikallista historiaa, kotiseudun tapahtumia ja kehitystä sekä paikallisten asukkaiden muistoja.

Vuoden kotiseututeos on valittu vuodesta 2009. Viime vuonna Marttaliiton toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä valitsi Vuoden kotiseututeokseksi Tytti Isohookana-Asunmaan toimittaman Kello merelle soi – Kellon kylän historiaa -teoksen.

Lisätiedot

Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo, puh. 040 733 7033, etunimi.sukunimi @ kotiseutuliitto.fi
kotiseutuliitto.fi/toiminta/palkinnot/vuoden-kotiseututeos

Kaikki ehdolla olleet teokset uutisoitiin kesäkuussa: kotiseutuliitto.fi/vuoden-kotiseututeokseksi-65-ehdokasta

 

Vuoden kotiseututeos -finalistien esittelyt ja valintaperusteet

Jarmo Nieminen: Keisarin perintö – Kertomuksia Helsingin sotilassaarten historiasta. Gummerus 2016.

Helsingin sotilassaaret – Vallisaari, Kuninkaansaari ja Santahamina – ovat olleet lännen ja idän välisten valtataistelujen tapahtumapaikka vuosisatojen ajan. Ne ovat suojanneet vuoroin Ruotsia ja vuoroin Pietaria. Monet kansallisuudet ja kulttuurit ovat jättäneet jälkensä ihmisten mieliin sekä saarten luontoon, rakennuksiin ja paikannimiin. Keisarin perintö valottaa saarten rikasta menneisyyttä 1400-luvulta alkaen ja herättää eloon asukkaisiin, tapahtumiin ja paikkoihin liittyvät tarinat.

Valintaperustelut: ”Kirjoittajan asiantuntemus ja kiinnostus aiheeseen näkyy teoksessa, jossa on paljon uuttakin tietoa. Teoksessa ei käsitellä pelkästään sotahistoriaa, vaan huomioidaan myös tavallisten asukkaiden elämä sotilassaarilla. Alpo Tuurnalan kuvitus maalauksineen on hieno, ja paperi laadukasta ja kuvitukseen sopivaa.”

Jorma Knuutinen, Eila Karki ja Risto Palokangas: Konneveden kunniaksi – Kertomus kansallisveden suurjärvestä. Kustannusosakeyhtiö Hai 2015.

Konneveden Kunniaksi on teos kansallisveden kirkasvetisestä suurjärvestä Pohjois-Savon ja Keski-Suomen maakuntien rajalla, Etelä-Konneveden kansallispuistossa. Teos kertoo sanoin ja kuvin järvestä ja siihen nivoutuvasta kansallismaisemasta, Konneveden faunasta ja floorasta seudun kulttuurihistoriaa unohtamatta. Teos on suunnattu kaikille luonnosta, kansallispuistoista sekä erä- ja luontomatkailusta kiinnostuneille ympäristö- ja luontoihmisille.

Valintaperustelut: ”Raikas lähestymistapa kotiseutukirjallisuuteen, paikkalähtöisyys rakentuu luonnon kautta. Teos on korkeatasoinen ja ulkoasultaan tyylikäs. Teoksessa käsitellään flooraa ja faunaa aina alkueläimistä alkaen, mutta myös ihmistä osana ympäristöä. Kirjaraatia miellytti tasokkaat valokuvat sekä tapa esittää vesistö uudenlaisena kaaviona. Uudenlainen lähestymistapa näkyy myös siinä, että kirja on kolmen biologin kirjoittama.”

Antti Vanhanen & toimituskunta: Läpi kuuden vuosisadan – Lappeen seurakunta 1415–2015. Lappeen kotiseutuyhdistys ry 2015.

Lappeen seurakunnan juhlavuoden kunniaksi julkaistussa Läpi kuuden vuosisadan -teoksessa tuodaan esiin seurakunnan, hautausmaiden, papiston ja kirkkoyhteisön historia. Teos sisältää sekä uutta perustutkimusta että lyhyitä muistikuvia. Teos on yhtä aikaa ihmisten ja organisaation historian poikittaisleikkausten sarja ja hakuteos Lappeen kirkkoarkkitehtuuriin, kirkollisiin esineisiin, hautausmaihin, papistoon ja kirkkoa lähellä olevaan kansaan.

Valintaperustelut: ”Kirja on ulkoasultaan kaunis – jo etukansi kutsuu lukemaan. Hillitty tyylikkyys sopii seurakuntahistoriikkiin. Kirja on valmistunut kotiseutuyhdistyksen ja seurakunnan yhteistyönä, parinkymmenen kirjoittajan voimin. Seurakunnan historia on suuressa määrin myös paikallis- ja kotiseutuhistoriaa. Kirja on jaettu osioihin, joten lukijan on helppo valita mieluinen aihe luettavaksi.”

Markku Salmi & toimituskunta: Valtatien varrelta – Tarinoita ja kuvia Leppävaarasta ja Harakasta. Leppävaara-seura ry 2015.

Valtatien varrelta -kirja kuljettaa lukijansa aikamatkalle vanhaan Leppävaaraan ja Harakkaan. Kirja on kattava tietopaketti entisaikojen Pohjois-Leppävaarasta ja Lintuvaarasta. Lintuvaarantie tunnettiin ennen 1960-lukua nimellä Valtatie, josta muodostui Pohjois-Leppävaaran valtasuoni. Valtatien varrelle keskittyivät kaupat, palvelut ja elämä – yritteliästä väkeä, kulttuurin tekijöitä ja erikoisia persoonallisuuksia.

Valintaperustelut: ”Kirjassa käsitellään suomalaisittain suuren kaupungin historiaa, joten kyseessä ei ole perinteinen kylähistoriikki. Kirja on koottu kansalaismuistipiirin aineiston pohjalta, joten tekoprosessi on ollut osallistava. Kaksipalstainen teksti palvelee iäkästä tai näkörajoitteista lukijaa. Lähdeaineisto on laaja – kirjassa esitellään sata tarinaa ja yli 600 valokuvaa.”

Kansikuvat


Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön valtakunnallinen keskusjärjestö ja maamme suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö. Kotiseutuliiton yhdistysjäsenkentässä toimii noin 150 000 aktiivista kansalaista. Kotiseutuliitto on aktiivinen paikallisuuden puolestapuhuja, joka edistää monimuotoista suomalaista kulttuuria ja paikalliskulttuurien arvostusta, kehittää ja tukee kotiseututyötä sekä palvelee jäseniään kotiseututyön etujärjestönä. Kotiseutuliitto vastaa myös seurantalojen korjausavustuksen jaosta ja tarjoaa asiantuntija-apua seurantalojen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.