Vuoden kotiseututeos on Mustasaaren Kosköstä kertova Koskö – vår stenrika by

30.9.2023 Tiedote

På svenska

Valintaraadin puheenjohtaja Jukka Hako (vas.) Matti Kalliokoski (oik.) ja keskellä Vuoden kotiseututeoksen tekijäkuntaa vasemmalta Lisen Jåfs, Alf Burman, Helena Back ja Henrik Back. Kuva: Anna-Maija Halme.

Vuoden kotiseututeos -kilpailun voittajaksi on valittu Mustasaaren kunnassa Pohjanmaalla sijaitsevasta Koskön kylästä kertova teos Koskö – vår stenrika by. Yli 600-sivuinen opus noudattaa kotiseutukirjallisuuden ja kylähistorioiden vahvaa perinnettä. Vuonna 2022 ilmestyneen teoksen on kustantanut Koskö Hembygdsförening ja toimittanut Helena Back.

Voittajan valitsi tänä vuonna päätoimittaja Matti Kalliokoski kolmen finaaliin päässeen teoksen joukosta. Voittajateos julkistettiin 30. syyskuuta Turun kirjamessuilla kotiseutukirjallisuutta käsittelevässä keskustelutilaisuudessa.

”Hyvä tarina käsittelee suuria asioita pienten kautta ja näkee pienissä asioissa suuret linjat. Hyvä kirja ja varsinkin hyvä kotiseututeos tempaisee mukaansa sekä asioita läheltä tuntevan että kauempaa katsovan”, Kalliokoski toteaa perusteluissaan.

Koskö – vår stenrika by kattaa maan nousun merestä, sodat ja muuttoliikkeet ja suomalaisen yhteiskunnan suuren murroksen yhden kylän ja sen ihmisten kautta. Se siis täyttää mainiosti Kalliokosken kriteerit.

”Teos on esimerkki siitä, miten lukuisten ihmisten yhteinen voimainponnistus saa aikaan lopputuloksen, joka kestää sukupolvelta toiselle”, hän jatkaa.

Tämänvuotiset ehdokkaat olivat Kalliokosken mielestä korkeatasoisia. Ne osoittivat syvää perehtymistä ja avautuivat myös muualla asuvalle. Teoksissa on paljon luettavaa ja katsottavaa, eikä niiden sisältö tyhjene yhdellä selaamisella. Ne kestävät aikaa, kuten kirjan kuuluukin.

Ruotsinkielisiä teoksia lähetetään kilpailuun harvakseltaan. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun kokonaan ruotsinkielinen teos palkittiin.

Suomen Kotiseutuliitto kannustaa Vuoden kotiseututeoksen palkitsemisella kotiseutukirjojen tekijöitä ja tuo näkyvyyttä kotiseutukirjallisuudelle. Kilpailu avataan vuoden lopussa. Voittaja on julkistettu jo usean vuoden ajan Turun kirjamessuilla.

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja yksi maan suurimmista kansalaisjärjestöistä. Kotiseutuliitto vaalii kulttuurin monimuotoisuutta ja kulttuuriperintöä, nostaa esille paikalliskulttuureita, tukee kotiseututyötä sekä vaikuttaa yhteiskunta- ja aluesuunnitteluun. Liiton jäsenistöön kuuluu noin 750 kotiseutu-, kaupunginosa- ja muuta yhdistystä, yli sata kuntaa ja maakuntien liitot. Kotiseutuliiton jäsenkentässä toimii noin 150 000 aktiivista kansalaista.

Teoksen esittely Kotiseutuliiton Kirjamakasiinissa www.kotiseutuliitto.fi/toiminta/kirjamakasiini/esittelyt-ja-arvostelut-2023/kosko-var-stenrika-by